คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,054)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,584)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
    ชุมพร (241)
    นครศรีธรรมราช (325)
    สุราษฎร์ธานี (436)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,583 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
951   โรงเรียนตระพังพิทยาคม
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 15:26:56
952   โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:55:16
953   โรงเรียนบ้านเขาล้าน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:52:53
954   โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:43:15
955   โรงเรียนวัดกาญจนาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:21:09
956   โรงเรียนบ้านทับช้าง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:05:39
957   โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:05:21
958   โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:57:01
959   โรงเรียนท่ามะปริง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:50:37
960   โรงเรียนชะอวด
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 13:43:21
961   โรงเรียนบ้านคลองเหนก
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:37:25
962   โรงเรียนท่าอุแทพิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  23 ธันวาคม 2554 13:31:10
963   โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:07:26
964   โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:41:38
965   โรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:21:49
966   โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 12:02:36
967   โรงเรียนนางเอื้อยวิทยา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  23 ธันวาคม 2554 11:55:25
968   โรงเรียนบ้านบางหยี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:38:12
969   โรงเรียนบ้านม่วงลีบ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:13:13
970   โรงเรียนวัดพ่วง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:48:03
971   โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:43:58
972   โรงเรียนบ้านคู
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:29:08
973   โรงเรียนบ้านห้วยโศก
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:23:28
974   โรงเรียนชุมชนสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:26
975   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:20:09
976   โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:57:51
977   โรงเรียนบ้านไทรล่า
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:22:49
978   โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 22:12:54
979   โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:36:52
980   โรงเรียนวัดอัมพาวาส
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:43:45
981   โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  22 ธันวาคม 2554 19:33:49
982   โรงเรียนบ้านสะพานยูง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 19:06:49
983   โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 18:21:37
984   โรงเรียนวัดท่าทอง
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:19:17
985   โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:13:59
986   โรงเรียนวัดดอนชัย
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:45:16
987   โรงเรียนบ้านท่าเพชร
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:44:05
988   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:43:30
989   โรงเรียนบ้านหาดงาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:42:42
990   โรงเรียนบ้านไสตอ
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 14:21:48
991   โรงเรียนบ้านดอนธูป
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:50:28
992   โรงเรียนวัดคุณาราม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:26:23
993   โรงเรียนบ้านไสขาม
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:18:09
994   โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:39:39
995   โรงเรียนบ้านหาดริ้น
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 15:29:21
996   โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 14:36:47
997   โรงเรียนครนพิทยาคม
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  21 ธันวาคม 2554 14:09:52
998   โรงเรียนบ้านหนองปลา
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:15:32
999   โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 21 ธันวาคม 2554 13:14:37
1000   โรงเรียนวัดดอนรวบ
ชุมพร
สพป.ชุมพร เขต1 21 ธันวาคม 2554 10:17:23


ทั้งหมด 1,002 รายการ 20 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th