คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
    ชุมพร (241)
    นครศรีธรรมราช (325)
    สุราษฎร์ธานี (436)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนวัดโบราณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 2 กรกฎาคม 2564 18:49:36
52   โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  30 มิถุนายน 2564 17:44:59
53   โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  28 มิถุนายน 2564 11:03:31
54   โรงเรียนวัดสวนขัน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 15 มิถุนายน 2564 22:01:22
55   โรงเรียนปากพนัง
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  11 มิถุนายน 2564 16:36:08
56   โรงเรียนบ้านคอกช้าง(สุราษฎรฺธานี)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 8 มิถุนายน 2564 10:38:47
57   คีรีราษฎร์พัฒนา
นครศรีธรรมราช
สพม.สพม. นครศรีธรรมราช  1 มิถุนายน 2564 21:07:27
58   โรงเรียนท่าชนะ
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  26 พฤษภาคม 2564 00:01:17
59   บ้านวังยวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 25 พฤษภาคม 2564 11:55:35
60   โรงเรียนวัดบางศาลา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 25 พฤษภาคม 2564 10:50:32
61   โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 20 พฤษภาคม 2564 13:49:57
62   โรงเรียนบ้านสันยูง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 พฤษภาคม 2564 13:20:28
63   โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 10 พฤษภาคม 2564 14:44:59
64   บ้านนาท่อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 พฤษภาคม 2564 12:36:01
65   โรงเรียนวัดมังคลาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 4 พฤษภาคม 2564 20:34:41
66   โรงเรียนบ้านบางนกวัก
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 30 เมษายน 2564 23:06:56
67   โรงเรียนองค์การสวนยาง 3
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 8 เมษายน 2564 18:49:06
68   โรงเรียนราชเวชพิศาล
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 5 เมษายน 2564 10:42:41
69   โรงเรียนชุมชนลานสกา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 16 มีนาคม 2564 11:07:06
70   โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 12:58:45
71   โรงเรียนวัดหมาย
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 22 มกราคม 2564 09:45:44
72   โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 17 มกราคม 2564 20:08:09
73   โรงเรียนบ้านอ่างทอง (วันครู ๒๕๐๒)
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 15 พฤศจิกายน 2563 22:15:22
74   บ้านสวน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 13 พฤศจิกายน 2563 14:50:45
75   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา
สุราษฎร์ธานี
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  15 กันยายน 2563 19:47:17
76   วัดน้ำรอบ(ลานสกา)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 15 กันยายน 2563 14:51:41
77   โรงเรียนวัดเขาแก้ว
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 14 กันยายน 2563 20:34:05
78   วัดธารน้ำฉา
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 11 กันยายน 2563 10:53:25
79   โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา
สุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต1 10 กันยายน 2563 15:40:57
80   โรงเรียนบ้านชุมขลิง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 10 กันยายน 2563 15:02:14
81   โรงเรียนบ้านร่อน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 9 กันยายน 2563 10:54:31
82   โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 8 กันยายน 2563 11:25:05
83   โรงเรียนบ้านไสใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 1 กันยายน 2563 09:12:04
84   โรงเรียนชุมชนใหม่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 31 สิงหาคม 2563 10:46:15
85   โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 28 สิงหาคม 2563 09:38:27
86   วัดป่า (ท่าขึ้น)
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต4 27 สิงหาคม 2563 12:13:10
87   โรงเรียนวัดท่างาม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 22 สิงหาคม 2563 09:04:34
88   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 19 สิงหาคม 2563 11:18:16
89   โรงเรียนวัดใหม่ทอน
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 17 สิงหาคม 2563 22:35:02
90   วัดบางใหญ่
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 14 สิงหาคม 2563 11:12:41
91   บ้านมะม่วงทอง
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 13 สิงหาคม 2563 15:11:35
92   โรงเรียนบ้านห้วยระย้า
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 12:38:01
93   โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 11 สิงหาคม 2563 11:02:12
94   บ้านคงคาล้อม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:57:03
95   โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 11 สิงหาคม 2563 09:00:43
96   วัดพระพรหม
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 14:17:39
97   วัดน้ำรอบ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 12:27:02
98   โรงเรียนวัดสอ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 10:57:04
99   วัดราษฎร์เจริญ
นครศรีธรรมราช
สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 7 สิงหาคม 2563 09:38:33
100   โรงเรียนศรียาภัย
ชุมพร
สพม.สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร  5 สิงหาคม 2563 08:45:26


ทั้งหมด 1,002 รายการ 2 / 21
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th