คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (916)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (771)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
    ประจวบคีรีขันธ์ (212)
    เพชรบุรี (224)
    ราชบุรี (336)
    สมุทรสงคราม (72)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนวัดท่าขาม(สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 3 มิถุนายน 2558 12:44:43
102   โรงเรียนบ้านหินสี (สาขาบ้านลานคา)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 2 มิถุนายน 2558 15:01:51
103   โรงเรียนบ้านหันตะเภา
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 2 มิถุนายน 2558 13:47:10
104   โรงเรียนเขื่อนเพชร(ชลประทานสงเคราะห์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 มิถุนายน 2558 17:34:51
105   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
เพชรบุรี
สพม.สพม. เพชรบุรี  17 พฤษภาคม 2558 10:10:25
106   โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 20:13:05
107   โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 13:33:51
108   โรงเรียนวันครู 2503 (บ้านหนองบัว)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:52:49
109   โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:49:44
110   โรงเรียนวัดหนองส้ม
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:48:19
111   โรงเรียนบ้านมณีลอย
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 12:08:27
112   โรงเรียนบ้านบ่อโพง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 11:24:48
113   โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 13:33:18
114   โรงเรียนบ้านหนองหงษ์
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 3 กันยายน 2557 13:04:25
115   โรงเรียนวัดหนองจอก(ศรีสรรค์พานิช)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 1 กันยายน 2557 12:37:54
116   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔(บ้านทุ่งกระถิน)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:58:01
117   โรงเรียนบ้านพุตะเคียน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 09:10:36
118   โรงเรียนบ้านหุบพริก
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 08:58:33
119   โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 14:29:40
120   โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 13:25:22
121   โรงเรียนบ้านไทรงาม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 11:11:58
122   โรงเรียนบ้านยางคู่
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 10:18:57
123   โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2557 19:49:26
124   โรงเรียนบ้านหุบกะพง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2557 11:21:44
125   โรงเรียนบ้านบ่่อตะคร้อ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:53:19
126   โรงเรียนบ้านซ่อง
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 22 สิงหาคม 2557 13:45:36
127   โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 13:35:34
128   โรงเรียนวัดศาลเจ้า (เรือง เล็บครุฑ)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:40:23
129   โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 10:28:36
130   โรงเรียนวัดสันติการาม
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 21 สิงหาคม 2557 19:03:55
131   โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการรัฐประชานุกูล)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 21 สิงหาคม 2557 13:37:28
132   โรงเรียนบ้านโป่งแย้
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2557 11:00:36
133   โรงเรียนวัดคลองโคน
สมุทรสงคราม
สพป.สมุทรสงคราม เขต1 14 สิงหาคม 2557 20:14:31
134   โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 14 มิถุนายน 2557 14:42:08
135   โรงเรียนวัดหนองประทุน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 13:27:43
136   โรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 10:40:15
137   โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 16:11:28
138   โรงเรียนวัดหนามพุงดอ
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 09:25:23
139   โรงเรียนบ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:42:27
140   โรงเรียนบ้านทุ่งแจง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 8 มิถุนายน 2557 10:21:21
141   โรงเรียนวัดบางขุนไทร(ผดุงวิทยา)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2557 13:01:26
142   โรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2557 12:59:28
143   โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 2 มิถุนายน 2557 12:09:35
144   โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
ราชบุรี
สพม.สพม. ราชบุรี  1 มิถุนายน 2557 15:13:27
145   โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 29 พฤษภาคม 2557 13:06:22
146   โรงเรียนวัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฎร์รังสฤษฏ์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 28 พฤษภาคม 2557 14:47:13
147   โรงเรียนบ้านหนองสะแก
เพชรบุรี
สพป.เพชรบุรี เขต2 28 พฤษภาคม 2557 11:55:18
148   โรงเรียนบ้านพุบอนบน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 28 พฤษภาคม 2557 10:03:30
149   โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2557 15:04:08
150   โรงเรียนวัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชสกุลสงเคราะห์)
ราชบุรี
สพป.ราชบุรี เขต1 26 พฤษภาคม 2557 13:09:25


ทั้งหมด 844 รายการ 3 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th