คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
    กาญจนบุรี (432)
    นครปฐม (265)
    สมุทรสาคร (114)
    สุพรรณบุรี (353)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านเหมืองสองท่อ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 19 สิงหาคม 2557 11:40:22
102   โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2557 16:44:02
103   โรงเรียนบ้านหนองประดู่
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 สิงหาคม 2557 15:06:59
104   โรงเรียนบ้านจันเดย์
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 สิงหาคม 2557 14:33:47
105   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว2
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 15 สิงหาคม 2557 12:38:48
106   โรงเรียนวัดไทยวิวัฒนาราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2557 11:48:02
107   โรงเรียนบ้านคอวัง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 14 สิงหาคม 2557 14:50:53
108   โรงเรียนวัดปัจจันตาราม
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 14 สิงหาคม 2557 13:58:15
109   โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 13 สิงหาคม 2557 12:11:25
110   โรงเรียนบ้านหนองแกใน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 9 สิงหาคม 2557 15:39:14
111   โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 8 สิงหาคม 2557 12:05:23
112   โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 6 สิงหาคม 2557 11:38:15
113   โรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 5 สิงหาคม 2557 21:28:55
114   โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:30:02
115   โรงเรียนวัดบางน้อยใน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 1 สิงหาคม 2557 13:04:56
116   โรงเรียนวัดบางพระ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 15 มิถุนายน 2557 13:36:10
117   โรงเรียนกระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  15 มิถุนายน 2557 13:33:20
118   โรงเรียนบ้านหนองโสน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2557 10:13:54
119   โรงเรียนบ้านกลอนโด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2557 20:42:45
120   โรงเรียนบ้านนาสรา้ง(นิวนามทองอุปถัมภ์2)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 12 มิถุนายน 2557 15:05:36
121   โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
สมุทรสาคร
สพม.สพม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  11 มิถุนายน 2557 14:15:02
122   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์(บางเลน)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 11 มิถุนายน 2557 11:37:53
123   โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 11 มิถุนายน 2557 10:07:00
124   โรงเรียนวัดบ้านยาง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 13:34:54
125   โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 มิถุนายน 2557 12:55:28
126   โรงเรียนบ้านท่าพุ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 6 มิถุนายน 2557 13:00:42
127   โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 5 มิถุนายน 2557 15:22:10
128   โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2557 13:00:22
129   โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  4 มิถุนายน 2557 21:36:23
130   โรงเรียนวัดบัวหวั่น
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 4 มิถุนายน 2557 14:48:46
131   โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  30 พฤษภาคม 2557 05:43:35
132   โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
สพม.สพม. สุพรรณบุรี  29 พฤษภาคม 2557 14:38:22
133   โรงเรียนวัดหนองดินแดง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 20:45:28
134   โรงเรียนวัดสุขวราราม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 พฤษภาคม 2557 12:44:33
135   โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 27 พฤษภาคม 2557 13:06:37
136   โรงเรียนบ้านหนองหิน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2557 09:06:18
137   โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 16 พฤษภาคม 2557 14:36:08
138   โรงเรียนบ้านโกรกตารอด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 พฤษภาคม 2557 13:01:54
139   โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 23:07:22
140   โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 14:58:57
141   โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:21:53
142   โรงเรียนบ้านลำพยา
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 10:06:18
143   โรงเรียนวัดห้วยพระ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 31 ตุลาคม 2556 09:15:48
144   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(พูลประชาอุปถัมภ์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 30 ตุลาคม 2556 15:28:22
145   โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 28 ตุลาคม 2556 19:14:12
146   โรงเรียนบ้านสามแก้ว(นาถอำนวยวิทย์)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 13:02:07
147   โรงเรียนวัดสองห้อง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 24 ตุลาคม 2556 11:06:10
148   โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 22 ตุลาคม 2556 11:22:00
149   โรงเรียนบ้านดอนซาก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 14:26:39
150   โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 21 ตุลาคม 2556 09:32:55


ทั้งหมด 1,164 รายการ 3 / 24
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th