คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
    กาญจนบุรี (432)
    นครปฐม (265)
    สมุทรสาคร (114)
    สุพรรณบุรี (353)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/03/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:59:47
52   โรงเรียนบ้านหนองหวาย (บ่อพลอย)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 15 กันยายน 2558 18:55:24
53   โรงเรียนวัดรางบัวทอง(สุรวรรณวิทยา)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 14:30:14
54   โรงเรียนวัดบ้านหนองโอ่ง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 14 กันยายน 2558 16:10:45
55   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  27 สิงหาคม 2558 15:58:57
56   โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:36:16
57   โรงเรียนบ้านโป่ง (สุพรรณบุรี)
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2558 13:27:43
58   โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 25 สิงหาคม 2558 14:21:39
59   โรงเรียนบ้านท่าโป่ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 25 สิงหาคม 2558 08:39:29
60   โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  24 สิงหาคม 2558 14:09:18
61   โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  21 สิงหาคม 2558 09:46:33
62   โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  21 สิงหาคม 2558 09:22:53
63   โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:52:34
64   โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 18 สิงหาคม 2558 19:23:35
65   โรงเรียนวัดยางยี่แส
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 18 สิงหาคม 2558 13:45:43
66   โรงเรียนวัดบางบอน
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2558 10:41:47
67   โรงเรียนบ้านกกเชียง
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต3 17 สิงหาคม 2558 10:30:16
68   โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต2 15 มิถุนายน 2558 14:46:44
69   โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 14:32:17
70   โรงเรียนวัดท่ามะขาม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:42:34
71   โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:14:35
72   โรงเรียนวัดหนองตะครอง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 13:11:18
73   โรงเรียนบ้านดอนคราม
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2558 11:28:08
74   โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 12 มิถุนายน 2558 21:13:18
75   โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 11 มิถุนายน 2558 15:46:10
76   โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2558 22:30:54
77   โรงเรียนบ้านวังด้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:37:38
78   โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ(ศรีวิทยากร)
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 3 มิถุนายน 2558 07:30:29
79   โรงเรียนบ้านลำท่าโพ
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 20 พฤษภาคม 2558 08:44:41
80   โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 19 พฤษภาคม 2558 12:28:43
81   โรงเรียนบ้านหนองสลัดได
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 22:34:11
82   โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 15 กันยายน 2557 18:23:18
83   โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต3 15 กันยายน 2557 18:22:26
84   โรงเรียนบ้านต้นสำโรง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:35:51
85   โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 12:30:20
86   โรงเรียนบ้านหนองปากโลง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 10:31:56
87   โรงเรียนวัดบ้านหลวง
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต1 15 กันยายน 2557 08:25:31
88   โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 07:49:41
89   โรงเรียนวัดเขาน้อย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 กันยายน 2557 10:42:53
90   โรงเรียนบ้านเนินไพร
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 3 กันยายน 2557 13:36:34
91   โรงเรียนบ้านจันอุย
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 3 กันยายน 2557 10:03:13
92   โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง (ไสวราษฏร์อุปถัมภ์)
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 1 กันยายน 2557 08:50:49
93   โรงเรียนบ้านนาสวน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 18:53:52
94   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำโจน
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 28 สิงหาคม 2557 11:26:58
95   โรงเรียนหนองบ้านเก่าสามัคคี
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 27 สิงหาคม 2557 21:41:23
96   โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต4 27 สิงหาคม 2557 14:19:40
97   โรงเรียนวัดหนองหลอด
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต2 27 สิงหาคม 2557 11:32:38
98   โรงเรียนวัดบ้านเก่า (กาญจนบุรี)
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 26 สิงหาคม 2557 12:15:27
99   โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
กาญจนบุรี
สพป.กาญจนบุรี เขต1 22 สิงหาคม 2557 12:08:27
100   โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี
สพม.สพม. กาญจนบุรี  21 สิงหาคม 2557 14:07:55


ทั้งหมด 1,164 รายการ 2 / 24
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th