คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
    จันทบุรี (202)
    ชลบุรี (278)
    ตราด (106)
    ระยอง (181)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
102   โรงเรียนวัดวังหินฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
103   โรงเรียนบ้านยางระหง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
104   โรงเรียนชลบุรี
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  12 กันยายน 2557 14:22:23
105   โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 11:28:54
106   โรงเรียนวัดหนองไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 08:09:44
107   โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 15:04:51
108   โรงเรียนวัดท่าศาลา
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 13:47:58
109   โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 10:40:36
110   โรงเรียนบ้านสระใหญ่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 10 กันยายน 2557 22:19:51
111   โรงเรียนบ้านชำโสม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 15:05:23
112   โรงเรียนบ้านสะพานเลือก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 14:08:44
113   โรงเรียนบ้านต้นกระบก
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 13:44:43
114   โรงเรียนบ้านตาเลียว
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 13:35:32
115   โรงเรียนวัดเนินยาง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 11:27:25
116   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง (จงจินต์ รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 1)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2557 10:38:41
117   โรงเรียนบ้านแก่งน้อย
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 18:19:13
118   โรงเรียนวัดท่าแคลง(ท่าแคลงวิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 15:43:40
119   โรงเรียนวัดเขาน้อย(ปุ่นประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 กันยายน 2557 14:46:01
120   โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 กันยายน 2557 12:33:19
121   โรงเรียนวัดสลักเพชร
ตราด
สพป.ตราด เขต1 4 กันยายน 2557 03:42:35
122   โรงเรียนบ้านปะอา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 3 กันยายน 2557 14:21:04
123   โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 กันยายน 2557 15:18:37
124   โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม2
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 29 สิงหาคม 2557 15:02:07
125   โรงเรียนวัดอัมพวัน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 21 สิงหาคม 2557 21:06:08
126   โรงเรียนวัดทับไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 13 สิงหาคม 2557 15:16:50
127   โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 13 สิงหาคม 2557 11:53:15
128   โรงเรียนวัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 1 สิงหาคม 2557 09:55:27
129   โรงเรียนวัดแหลมหิน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 13 มิถุนายน 2557 14:47:38
130   โรงเรียนวัดทุ่งเพล(พรชำนิอุปถัมภ์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 13 มิถุนายน 2557 12:53:27
131   โรงเรียนเพียงหลวง ๖
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 17:32:13
132   โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 12 มิถุนายน 2557 14:26:39
133   โรงเรียนบ้านโรงหีบ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:22:40
134   โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 12 มิถุนายน 2557 14:06:44
135   โรงเรียนบ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 12 มิถุนายน 2557 13:16:53
136   โรงเรียนวัดทุ่งกบิล
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:56:17
137   โรงเรียนบ้านเขาหอม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:41:09
138   โรงเรียนบ้านแหลม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:37:11
139   โรงเรียนวัดน้ำขุ่น
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:33:21
140   โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:31:06
141   โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:29:41
142   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 11:18:36
143   โรงเรียนบ้านหนองสลุด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:58:04
144   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:47:16
145   โรงเรียนบ้านน้ำตกพลิ้ว(เฉลิมพงษ์ราษฎร์พิทยาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 12 มิถุนายน 2557 10:42:00
146   โรงเรียนวัดสลัก
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 14:04:40
147   โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
ตราด
สพป.ตราด เขต1 11 มิถุนายน 2557 13:00:19
148   โรงเรียนสตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:21:00
149   โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:12:46
150   โรงเรียนบ้านโชคดี
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 11 มิถุนายน 2557 12:06:14


ทั้งหมด 767 รายการ 3 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th