คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
    จันทบุรี (199)
    ชลบุรี (277)
    ตราด (105)
    ระยอง (179)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านสวนใน
ตราด
สพป.ตราด เขต1 8 สิงหาคม 2559 09:49:25
52   โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 3 สิงหาคม 2559 12:56:44
53   โรงเรียนสมบูรณาราม
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 15 มิถุนายน 2559 13:11:57
54   โรงเรียนไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 9 มิถุนายน 2559 16:06:08
55   โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 3 มิถุนายน 2559 14:56:12
56   โรงเรียนบ้านโป่งวัว
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 3 มิถุนายน 2559 11:11:20
57   โรงเรียนวัดคลองขุด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 พฤษภาคม 2559 13:14:09
58   โรงเรียนวัดสามผาน
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 16 กันยายน 2558 05:07:08
59   โรงเรียนวัดบางนาง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 15 กันยายน 2558 12:34:28
60   โรงเรียนบ้านคลองยายเมือง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 15 กันยายน 2558 10:10:35
61   โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 13:56:14
62   โรงเรียนวัดเสม็ดงาม
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2558 09:38:20
63   โรงเรียนวัดสระแก้ว
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 14 กันยายน 2558 00:44:39
64   โรงเรียนวัดโขดหอย (ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2558 10:27:12
65   โรงเรียนวัดเกาะขวาง (สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2558 14:48:36
66   โรงเรียนบ้านชากมะหาด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 10 กันยายน 2558 15:49:18
67   โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 10 กันยายน 2558 08:33:15
68   โรงเรียนบ้านคลองกรำ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 9 กันยายน 2558 14:18:56
69   โรงเรียนวัดบ้านฉาง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 8 กันยายน 2558 22:42:15
70   โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 16:10:40
71   โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 7 กันยายน 2558 11:25:23
72   โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 7 กันยายน 2558 10:28:37
73   โรงเรียนบ้านช่องกะพัด
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 6 กันยายน 2558 18:45:25
74   โรงเรียนวัดหนองกระบอก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 12:36:33
75   โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 7
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 4 กันยายน 2558 09:05:26
76   โรงเรียนบ้านหนองบัว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 2 กันยายน 2558 14:47:02
77   โรงเรียนบ้านบางปรง
ตราด
สพป.ตราด เขต1 1 กันยายน 2558 12:25:38
78   โรงเรียนบ้านสีระมัน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 30 สิงหาคม 2558 14:46:30
79   โรงเรียนวัดตาพลาย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 24 สิงหาคม 2558 15:05:13
80   โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 21 สิงหาคม 2558 09:44:00
81   โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  20 สิงหาคม 2558 17:49:00
82   โรงเรียนวัดห้วงโสม
ตราด
สพป.ตราด เขต1 20 สิงหาคม 2558 09:48:16
83   โรงเรียนบ้านปะเดา
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 สิงหาคม 2558 14:34:11
84   โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 17 สิงหาคม 2558 14:28:54
85   โรงเรียนวัดคลองขุด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:55:16
86   โรงเรียนวัดบางปรือ
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 มิถุนายน 2558 10:27:02
87   โรงเรียนวัดชากหมาก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2558 18:26:40
88   โรงเรียนวัดหนองพะวา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 9 มิถุนายน 2558 15:05:12
89   โรงเรียนบ้านโขดทราย
ตราด
สพป.ตราด เขต1 28 พฤษภาคม 2558 10:11:03
90   โรงเรียนบ้านหนองระหาน (สามัคคีพลาคาร)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต2 25 พฤษภาคม 2558 14:41:08
91   โรงเรียนวัดเเหลมกลัด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 25 พฤษภาคม 2558 13:38:44
92   โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
ตราด
สพป.ตราด เขต1 19 พฤษภาคม 2558 11:24:45
93   โรงเรียนวัดหนองสีงา(ประถมบูรณ์รัฐราษฎร์สงเคราะห์)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 15 กันยายน 2557 09:54:30
94   โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2557 09:35:45
95   โรงเรียนวัดวังหินฯ
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 16:36:18
96   โรงเรียนบ้านยางระหง
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 14 กันยายน 2557 13:22:52
97   โรงเรียนชลบุรี
ชลบุรี
สพม.สพม. ชลบุรี ระยอง  12 กันยายน 2557 14:22:23
98   โรงเรียนวัดเนินสูง (วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 11:28:54
99   โรงเรียนวัดหนองไทร
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 12 กันยายน 2557 08:09:44
100   โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส(บุญประชานุกูล)
จันทบุรี
สพป.จันทบุรี เขต1 11 กันยายน 2557 15:04:51


ทั้งหมด 760 รายการ 2 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th