คณะสงฆ์ภาค 1 (549)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (730)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,496)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (919)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,674)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,609)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,478)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (769)
    จันทบุรี (203)
    ชลบุรี (278)
    ตราด (106)
    ระยอง (182)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,041)
คณะสงฆ์ภาค 17 (298)
คณะสงฆ์ภาค 18 (626)

รวม 23,671 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 19/06/2567
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
701   โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:17:26
702   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:13:19
703   โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:11:16
704   โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:03:40
705   โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:01:55
706   โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:53:44
707   โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:08:26
708   โรงเรียนวัดหนองสังข์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:03:44
709   โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:48:00
710   โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:47:40
711   โรงเรียนวัดเขาฉลาก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:45:38
712   โรงเรียนบ้านหินวง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:40:27
713   โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:07:57
714   โรงเรียนวัดกองดิน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:00:20
715   โรงเรียนบ้านเขาดิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:57:31
716   โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:41:49
717   โรงเรียนวัดท่าบุญมี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:33:30
718   โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:03:27
719   โรงเรียนวัดตโปทาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:49:56
720   โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:57:49
721   โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:54:22
722   โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:43:52
723   โรงเรียนประณีตวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:32:53
724   โรงเรียนวัดห้วยยาง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:19:14
725   โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:29:22
726   โรงเรียนวัดเขาน้อย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:22:37
727   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:07:25
728   โรงเรียนบ้านอำเภอ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:56:09
729   โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:45:18
730   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:27:41
731   วัดวังหิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:26:34
732   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:26:25
733   โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 07:58:00
734   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:18:43
735   โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:58:31
736   โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:27:37
737   โรงเรียนบ้าน กม.ห้า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:15:18
738   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:05:47
739   โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:49:27
740   โรงเรียนสอยดาววิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 ธันวาคม 2554 15:36:17
741   โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:12:50
742   โรงเรียนบ้านเขาตลาด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:11:50
743   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:05:32
744   โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฏร์อำรุง)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:14:52
745   โรงเรียนวัดพลงไสว
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:51:14
746   โรงเรียนจุกเสม็ด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:30:29
747   โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:03:25
748   โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:23:33
749   โรงเรียนบ้านย่านซื่อ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:40:52
750   โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 11:38:49


ทั้งหมด 769 รายการ 15 / 16
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th