คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (916)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (771)
    จันทบุรี (202)
    ชลบุรี (278)
    ตราด (106)
    ระยอง (185)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 04/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
701   โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:32:19
702   โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:24:28
703   โรงเรียนบ้านห้วยตากด้าย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:17:26
704   โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:13:19
705   โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:11:16
706   โรงเรียนวัดสุทธาวาส
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:03:40
707   โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:01:55
708   โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
ตราด
สพป.ตราด เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:53:44
709   โรงเรียนบ้านทุ่งละหาน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 15:08:26
710   โรงเรียนวัดหนองสังข์
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:03:44
711   โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:48:00
712   โรงเรียนศรียานุสรณ์
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:47:40
713   โรงเรียนวัดเขาฉลาก
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:45:38
714   โรงเรียนบ้านหินวง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 14:40:27
715   โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 14:07:57
716   โรงเรียนวัดกองดิน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:00:20
717   โรงเรียนบ้านเขาดิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:57:31
718   โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 13:41:49
719   โรงเรียนวัดท่าบุญมี
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:33:30
720   โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:03:27
721   โรงเรียนวัดตโปทาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:49:56
722   โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:57:49
723   โรงเรียนบ้านเนินทุ่ง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:54:22
724   โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:43:52
725   โรงเรียนประณีตวิทยาคม
ตราด
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  23 ธันวาคม 2554 11:32:53
726   โรงเรียนวัดห้วยยาง
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:19:14
727   โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:29:22
728   โรงเรียนวัดเขาน้อย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:22:37
729   โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:07:25
730   โรงเรียนบ้านอำเภอ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:56:09
731   โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:45:18
732   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:27:41
733   วัดวังหิน
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:26:34
734   โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:26:25
735   โรงเรียนบ้านเนินหย่อง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 23 ธันวาคม 2554 07:58:00
736   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:18:43
737   โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:58:31
738   โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 17:27:37
739   โรงเรียนบ้าน กม.ห้า
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:15:18
740   โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:05:47
741   โรงเรียนวัดโคกพระศิลาราม
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:49:27
742   โรงเรียนสอยดาววิทยา
จันทบุรี
สพม.สพม. จันทบุรี ตราด  22 ธันวาคม 2554 15:36:17
743   โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:12:50
744   โรงเรียนบ้านเขาตลาด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:11:50
745   โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:05:32
746   โรงเรียนวัดหนองขาม (ไตรราษฏร์อำรุง)
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:14:52
747   โรงเรียนวัดพลงไสว
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:51:14
748   โรงเรียนจุกเสม็ด
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:30:29
749   โรงเรียนวัดหนองม่วงใหม่
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:03:25
750   โรงเรียนวัดชุมนุมสูง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:23:33


ทั้งหมด 771 รายการ 15 / 16
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th