คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
    ฉะเชิงเทรา (216)
    นครนายก (77)
    ปราจีนบุรี (243)
    สระแก้ว (278)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 27/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  19 สิงหาคม 2559 14:22:23
102   โรงเรียนวัดวังไทร
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 19 สิงหาคม 2559 09:59:12
103   โรงเรียนสุวรรณวิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  15 สิงหาคม 2559 15:00:46
104   โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  15 สิงหาคม 2559 10:37:36
105   โรงเรียนซับม่วงวิทยา
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  11 สิงหาคม 2559 14:15:18
106   โรงเรียนบ้านนา
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  11 สิงหาคม 2559 07:39:02
107   โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นครนายก
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  9 สิงหาคม 2559 15:40:35
108   โรงเรียนกบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  8 สิงหาคม 2559 13:45:02
109   โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 6 มิถุนายน 2559 21:56:37
110   โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 8 มิถุนายน 2559 14:09:16
111   โรงเรียนวังดาลวิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  15 มิถุนายน 2559 21:14:27
112   โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 14 มิถุนายน 2559 14:50:07
113   โรงเรียนบ้านประพาส
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 13 มิถุนายน 2559 20:30:58
114   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  3 มิถุนายน 2559 15:21:15
115   โรงเรียนกบินทร์วิทยา
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  25 พฤษภาคม 2559 10:58:28
116   โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 20 พฤษภาคม 2559 07:48:01
117   โรงเรียนอรัญประเทศ
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  18 พฤษภาคม 2559 12:36:41
118   บ้านชวดบัว
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 16 พฤษภาคม 2559 19:53:12
119   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง๒
ปราจีนบุรี
สพม.สพม. ปราจีนบุรี นครนายก  12 พฤษภาคม 2559 13:12:59
120   โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
สระแก้ว
สพม.สพม. สระแก้ว  10 พฤษภาคม 2559 13:53:36
121   โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 15 กันยายน 2558 13:54:26
122   โรงเรียนบ้านคลองทราย
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 13 กันยายน 2558 08:17:01
123   โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 15:01:54
124   โรงเรียนวัดบ้านกล้วย
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:39:31
125   โรงเรียนวัดก้อนแก้ว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๗)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2558 13:10:03
126   โรงเรียนวัดบางปรง (ประชาราษฎร์บำรุง)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 10 กันยายน 2558 13:21:04
127   โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 8 กันยายน 2558 14:17:30
128   โรงเรียนวัดนพคุณทอง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 กันยายน 2558 10:48:38
129   โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 1 กันยายน 2558 09:50:20
130   โรงเรียนบ้านท่ากระดาน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 30 สิงหาคม 2558 10:35:07
131   โรงเรียนคลองยางนุสรณ์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 27 สิงหาคม 2558 12:14:33
132   โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 26 สิงหาคม 2558 10:31:35
133   โรงเรียนบ้านวังหิน (มั่นภักดีอุปถัมภ์)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2558 13:48:01
134   โรงเรียนวัดพงษาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 25 สิงหาคม 2558 11:07:08
135   โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออ
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 20 สิงหาคม 2558 10:22:49
136   โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 12 มิถุนายน 2558 20:04:39
137   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา83(บ้านห้วยโจด)
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต2 10 มิถุนายน 2558 10:24:55
138   โรงเรียนสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
สพม.สพม. ฉะเชิงเทรา  9 มิถุนายน 2558 11:30:56
139   โรงเรียนบ้านท่าตูม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 5 มิถุนายน 2558 13:55:48
140   โรงเรียนบ้านแหลมไผ่
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 4 มิถุนายน 2558 13:58:03
141   โรงเรียนบ้านลุงพลู
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 26 พฤษภาคม 2558 22:05:24
142   โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 21 พฤษภาคม 2558 15:11:04
143   โรงเรียนสียัดพัฒนา
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 20:11:48
144   โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 15 กันยายน 2557 16:28:36
145   โรงเรียนวัดโคกหัวข้าว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 11:11:36
146   โรงเรียนวัดสะแกงาม (จีระศฤงฆ์อุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 15 กันยายน 2557 09:22:00
147   โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2557 14:13:12
148   โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 กันยายน 2557 11:55:46
149   โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 กันยายน 2557 16:26:58
150   โรงเรียนวัดหนองบัว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 10 กันยายน 2557 11:53:57


ทั้งหมด 814 รายการ 3 / 17
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th