คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
    ชัยภูมิ (584)
    นครราชสีมา (1,170)
    บุรีรัมย์ (897)
    สุรินทร์ (818)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านป่าหวาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
52   โรงเรียนบ้านคึมมะอุ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
53   โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
54   โรงเรียนบ้านประคำ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
55   โรงเรียนบ้านหลุบกุง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
56   วัดบ้านหนองหัวช้าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
57   ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:03:44
58   โรงเรียนบ้านโคกน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
59   ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระชาย)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 1 กันยายน 2564 14:42:57
60   โรงเรียนบ้านหนองผือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
61   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
62   โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
63   โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
64   โรงเรียนบ้านหนองจาน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
65   โรงเรียนวัดบ้านมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
66   โรงเรียนบ้านนาดอนบก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
67   บ้านตะคร้อโนนทอง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
68   โรงเรียนบ้านคลองเตย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:45:47
69   โรงเรียนวัดบ้านเก่างิ้ว
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 13:57:01
70   โรงเรียนบ้านห้วยโจด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 30 สิงหาคม 2564 10:07:22
71   วัดบ้านหนองแวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 27 สิงหาคม 2564 15:17:58
72   บ้านท่าศาลา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 30 มิถุนายน 2564 05:49:58
73   บ้านวังโพน
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 29 มิถุนายน 2564 12:54:03
74   โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต4 28 มิถุนายน 2564 14:39:49
75   โรงเรียนบ้านโนนหินแร่
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต2 28 มิถุนายน 2564 11:18:31
76   โรงเรียนชีลองวิทยา
ชัยภูมิ
สพม.สพม. ชัยภูมิ  26 มิถุนายน 2564 13:28:48
77   โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 23 มิถุนายน 2564 10:22:34
78   บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 22 มิถุนายน 2564 17:30:20
79   ท้าวสุรนารี(๒๕๒๑)
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 14 มิถุนายน 2564 17:08:45
80   โรงเรียนบ้านแท่นพระ
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 19:40:20
81   โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 17:45:34
82   โรงเรียนบ้านโยนช้า(บุญอาจวิทยา)
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 12:05:49
83   โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 10 มิถุนายน 2564 11:22:15
84   โรงเรียนบ้านง้าง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 9 มิถุนายน 2564 17:53:03
85   บ้านหนองไผ่พัฒนา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 16 พฤษภาคม 2564 14:32:53
86   โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต3 4 พฤษภาคม 2564 10:28:29
87   บ้านไผ่(วันครู2503)
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 12 เมษายน 2564 10:56:58
88   โรงเรียนสุรวิทยาคาร
สุรินทร์
สพม.สพม. สุรินทร์  31 มีนาคม 2564 21:43:32
89   ราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต3 2 มีนาคม 2564 14:47:43
90   โรงเรียนบ้านละลม
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 25 กุมภาพันธ์ 2564 13:07:46
91   โรงเรียนบ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต3 8 กุมภาพันธ์ 2564 08:43:08
92   ชุมพลสวรรค์วิทยา
ชัยภูมิ
สพป.ชัยภูมิ เขต1 26 มกราคม 2564 14:48:21
93   โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 15 กันยายน 2563 09:27:26
94   โรงเรียนบ้านกระเดื่อง
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 14 กันยายน 2563 15:17:02
95   วัดบ้านโคกซาด
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 13 กันยายน 2563 11:46:34
96   โรงเรียนบ้านหนองเพิก
บุรีรัมย์
สพป.บุรีรัมย์ เขต1 12 กันยายน 2563 08:26:55
97   โรงเรียนบ้านสะทืด
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 31 สิงหาคม 2563 22:36:17
98   บ้านดอนทะแยง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 13:47:27
99   โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 18 สิงหาคม 2563 09:36:56
100   โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 18 สิงหาคม 2563 08:51:15


ทั้งหมด 3,469 รายการ 2 / 70
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th