คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (671)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,502)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ศรีสะเกษ (549)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (984)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,475)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (768)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,630 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2551   โรงเรียนบ้านโพนจาน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:34:23
2552   โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:25:39
2553   โรงเรียนบ้านดอนแดง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:25:24
2554   โรงเรียนบ้านนาผักปอด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:06:27
2555   โรงเรียนบ้านดอนสมอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:57:55
2556   โรงเรียนบ้านกะกำ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:33:47
2557   โรงเรียนอนุบาลพยุห์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:28:14
2558   โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:22:33
2559   โรงเรียนบ้านโคกยาว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:16:10
2560   โรงเรียนบ้านดงขวาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:08:15
2561   โรงเรียนบ้านภูกระแต
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:07:23
2562   โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
ศรีสะเกษ
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  22 ธันวาคม 2554 12:48:36
2563   โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:31:10
2564   โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:25:48
2565   โรงเรียนบ้านเซียงเซา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:04:33
2566   โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 11:42:30
2567   โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  22 ธันวาคม 2554 11:20:28
2568   โรงเรียนบ้านโพนขาว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:30:30
2569   โรงเรียนนิคม๓ (กรมประชาสงเคราะห์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 10:27:03
2570   โรงเรียนชุมชนนาโสก
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 10:10:58
2571   โรงเรียนบ้านดอนพะธาย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 10:07:51
2572   โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:53:30
2573   โรงเรียนบ้านวังไฮ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:13
2574   โรงเรียนบ้านแกประชาสามัคคี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:52:11
2575   โรงเรียนหนองข่าประชาอุทิศ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:33:34
2576   โรงเรียนบ้านดอนสะฝาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 09:33:02
2577   โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 09:22:33
2578   โรงเรียนบ้านสกุล
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 08:18:48
2579   โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดิ
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 21 ธันวาคม 2554 23:02:24
2580   โรงเรียนบ้านพรานอ้น
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 21 ธันวาคม 2554 22:48:34
2581   โรงเรียนบ้านนาเรียงทุ่งเจริญ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 21:48:12
2582   โรงเรียนบ้านนาล้อมกุดตะกล้า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 20:18:51
2583   โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  21 ธันวาคม 2554 20:13:55
2584   โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:23:12
2585   โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:21:12
2586   โรงเรียนบ้านนากระแต้
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:07:41
2587   โรงเรียนบ้านโคกศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:03:53
2588   โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:02:17
2589   โรงเรียนบ้านเวินพระบาท
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 15:00:21
2590   โรงเรียนบ้านบุ่ง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:38:31
2591   โรงเรียนเพียงหลวง 10
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:07:08
2592   โรงเรียนบ้านโพนงาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 14:05:22
2593   โรงเรียนบ้านน้อยทวย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:53:00
2594   โรงเรียนบ้านน้อยนาเหนือ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 13:29:56
2595   โรงเรียนบ้านนาเข
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:53:20
2596   โรงเรียนบ้านนาผักหมน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:44:13
2597   โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 12:43:15
2598   โรงเรียนบ้านชัยมงคล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 21 ธันวาคม 2554 11:51:07
2599   โรงเรียนบ้านดอนกลาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 20 ธันวาคม 2554 13:03:47
2600   โรงเรียนบ้านหว้าน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 20 ธันวาคม 2554 12:14:13


ทั้งหมด 2,600 รายการ 52 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th