คณะสงฆ์ภาค 1 (541)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,508)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,052)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,625)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,585)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (383)
    ศรีสะเกษ (543)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (976)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (851)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,579 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 01/06/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2501   โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:36:22
2502   โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:22:19
2503   โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:19:53
2504   โรงเรียนบ้านตาล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:15:54
2505   โรงเรียนบ้านท่าจำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:11:10
2506   โรงเรียนบ้านดง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:56:17
2507   โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:53:30
2508   โรงเรียนบ้านอีอูด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:51:30
2509   โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:51:21
2510   โรงเรียนบ้านพนอม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:09
2511   โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:15:52
2512   โรงเรียนบ้านศาลา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:52:39
2513   โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัค
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:47:21
2514   โรงเรียนบ้านโนนเกษม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 23 ธันวาคม 2554 04:10:23
2515   โรงเรียนบ้านปากยาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 23:03:50
2516   โรงเรียนบ้านอ้วน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:50:22
2517   โรงเรียนชุมชนนางัว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:21:32
2518   โรงเรียนบ้านนาก๊อก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 20:20:48
2519   โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:12:39
2520   โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:06:25
2521   โรงเรียนบ้านเค็ง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:57:30
2522   โรงเรียนบ้านตรอย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:47:27
2523   โรงเรียนบ้านหนองซน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:43:20
2524   โรงเรียนบ้านต้าย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:35:59
2525   โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:06:15
2526   โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:22:26
2527   โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
นครพนม
สพม.สพม. นครพนม  22 ธันวาคม 2554 15:19:36
2528   โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:16:52
2529   โรงเรียนบ้านนาจาน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:16:18
2530   โรงเรียนบ้านตาจวน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:07:39
2531   โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:07:26
2532   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:04:56
2533   โรงเรียนบ้านดอนศาลา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:01:41
2534   โรงเรียนบ้านรามราช
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:48:54
2535   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:41:24
2536   โรงเรียนบ้านโพนจาน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:34:23
2537   โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 14:25:39
2538   โรงเรียนบ้านดอนแดง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:25:24
2539   โรงเรียนบ้านนาผักปอด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:06:27
2540   โรงเรียนบ้านดอนสมอ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:57:55
2541   โรงเรียนบ้านกะกำ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:33:47
2542   โรงเรียนอนุบาลพยุห์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 13:28:14
2543   โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 13:22:33
2544   โรงเรียนบ้านโคกยาว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:16:10
2545   โรงเรียนบ้านดงขวาง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:08:15
2546   โรงเรียนบ้านภูกระแต
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 13:07:23
2547   โรงเรียนบัวน้อยวิทยา
ศรีสะเกษ
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  22 ธันวาคม 2554 12:48:36
2548   โรงเรียนบ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:31:10
2549   โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 12:25:48
2550   โรงเรียนบ้านเซียงเซา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 12:04:33


ทั้งหมด 2,585 รายการ 51 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th