คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (667)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,501)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (916)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ศรีสะเกษ (549)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (984)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,473)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (771)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (844)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,035)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,621 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2501   โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:29:18
2502   โรงเรียนบ้านทุ่ม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:22:06
2503   โรงเรียนบ้านโพนเพ็ก
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 12:50:28
2504   โรงเรียนบ้านตาโสม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 12:49:20
2505   โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:46:53
2506   โรงเรียนบ้านหนองแลงระไง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:18:35
2507   โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  23 ธันวาคม 2554 12:07:17
2508   โรงเรียนบ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 12:03:04
2509   โรงเรียนบ้านหนองครก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:40:04
2510   โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:37:45
2511   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 11:33:18
2512   โรงเรียนสวัสดีวิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 11:16:16
2513   โรงเรียนบ้านก้านเหลือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 11:12:30
2514   โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  23 ธันวาคม 2554 10:51:49
2515   โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 10:41:36
2516   โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 10:36:22
2517   โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:22:19
2518   โรงเรียนบ้านนาชุมใหม่นิรมิต
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:19:53
2519   โรงเรียนบ้านตาล
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:15:54
2520   โรงเรียนบ้านท่าจำปา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 10:11:10
2521   โรงเรียนบ้านดง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:56:17
2522   โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 09:53:30
2523   โรงเรียนบ้านอีอูด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:51:30
2524   โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:51:21
2525   โรงเรียนบ้านพนอม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 09:21:09
2526   โรงเรียนพระราชทานบ้านหนองหมู
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 09:15:52
2527   โรงเรียนบ้านศาลา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 08:52:39
2528   โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง (รัฐราษฎร์สามัค
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 08:47:21
2529   โรงเรียนบ้านโนนเกษม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 23 ธันวาคม 2554 04:10:23
2530   โรงเรียนบ้านปากยาม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 23:03:50
2531   โรงเรียนบ้านอ้วน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:50:22
2532   โรงเรียนชุมชนนางัว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 21:21:32
2533   โรงเรียนบ้านนาก๊อก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 20:20:48
2534   โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 20:12:39
2535   โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 ธันวาคม 2554 18:06:25
2536   โรงเรียนบ้านเค็ง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:57:30
2537   โรงเรียนบ้านตรอย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 16:47:27
2538   โรงเรียนบ้านหนองซน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:43:20
2539   โรงเรียนบ้านต้าย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:35:59
2540   โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรทองวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 16:06:15
2541   โรงเรียนบ้านค้อกำแพง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:22:26
2542   โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม
นครพนม
สพม.สพม. นครพนม  22 ธันวาคม 2554 15:19:36
2543   โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:16:52
2544   โรงเรียนบ้านนาจาน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:16:18
2545   โรงเรียนบ้านตาจวน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 22 ธันวาคม 2554 15:07:39
2546   โรงเรียนบ้านท่าบ่อ (บ่อศรีรัตนอำนวย)
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:07:26
2547   โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 22 ธันวาคม 2554 15:04:56
2548   โรงเรียนบ้านดอนศาลา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 15:01:41
2549   โรงเรียนบ้านรามราช
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:48:54
2550   โรงเรียนบ้านนาโพธิ์
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 22 ธันวาคม 2554 14:41:24


ทั้งหมด 2,600 รายการ 51 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th