คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (671)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,502)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,046)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,307)
คณะสงฆ์ภาค 7 (917)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,628)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,663)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,600)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ศรีสะเกษ (549)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (984)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,475)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (768)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,165)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,036)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,630 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 24/09/2566
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
2451   โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 25 ธันวาคม 2554 12:17:52
2452   โรงเรียนบ้านแวงโนนเปือยหนองแสง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 25 ธันวาคม 2554 12:15:45
2453   โรงเรียนบ้านโนนกุง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 25 ธันวาคม 2554 12:11:47
2454   โรงเรียนเหล่าหนาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 25 ธันวาคม 2554 10:48:24
2455   จารุวรรณ ใจศรี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 25 ธันวาคม 2554 10:16:18
2456   โรงเรียนบ้านขี้นาค
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 ธันวาคม 2554 21:10:31
2457   โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 ธันวาคม 2554 20:34:02
2458   โรงเรียนบ้านทะลอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 ธันวาคม 2554 19:23:23
2459   โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 16:42:25
2460   โรงเรียนบ้านพงพรต
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 24 ธันวาคม 2554 15:45:59
2461   โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 ธันวาคม 2554 15:20:55
2462   โรงเรียนบ้านเปือยขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 24 ธันวาคม 2554 15:02:47
2463   โรงเรียนบ้านเสียววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 13:37:46
2464   โรงเรียนบ้านนาดีหัวภู
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 13:21:37
2465   โรงเรียนบ้านแข้
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 24 ธันวาคม 2554 13:17:39
2466   โรงเรียนบ้านหัวช้าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 ธันวาคม 2554 11:33:19
2467   โรงเรียนบ้านนาดีวิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 11:22:28
2468   โรงเรียนบ้านดอนดู่
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 11:05:06
2469   โรงเรียนกระแชงวิทยา
ศรีสะเกษ
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  24 ธันวาคม 2554 10:53:17
2470   โรงเรียนบ้านนากะทืมโนนสะอาด
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 10:51:07
2471   โรงเรียนบ้านนาคอย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 10:48:12
2472   โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 10:39:33
2473   โรงเรียนบ้านอูนนา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 24 ธันวาคม 2554 10:39:02
2474   โรงเรียนบ้านไม้แก่น
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 ธันวาคม 2554 10:29:08
2475   โรงเรียนบ้านร่องสะอาด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 ธันวาคม 2554 09:31:34
2476   โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 ธันวาคม 2554 09:25:00
2477   โรงเรียนบ้านแทงวิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 24 ธันวาคม 2554 08:32:45
2478   โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 21:45:03
2479   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงน้อย
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 18:32:27
2480   โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 23 ธันวาคม 2554 17:01:51
2481   โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:57:44
2482   โรงเรียนอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:38:02
2483   โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
ยโสธร
สพม.สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร  23 ธันวาคม 2554 16:30:20
2484   โรงเรียนบ้านเสาเล้า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:29:01
2485   โรงเรียนบ้านหนองสามขา ดอนแก้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:27:16
2486   โรงเรียนบ้านไทร
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 23 ธันวาคม 2554 16:15:39
2487   โรงเรียนบ้านเชือก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:15:03
2488   โรงเรียนบ้านหนองเตย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:09:43
2489   โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 16:06:54
2490   โรงเรียนบ้านแพงสะพัง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 16:02:11
2491   โรงเรียนบ้านพังคอง
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:59:38
2492   โรงเรียนบ้านนาข่าท่า
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:58:30
2493   โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 15:34:49
2494   โรงเรียนบ้านโพนทอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 15:22:52
2495   โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง-คันแท
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 23 ธันวาคม 2554 14:57:51
2496   โรงเรียนบ้านม่วงนาสีดา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 14:20:44
2497   โรงเรียนบ้านพะทาย
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:55:52
2498   โรงเรียนบ้านนาคำ
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:36:21
2499   โรงเรียนบ้านโนนดู่
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 ธันวาคม 2554 13:36:13
2500   โรงเรียนบ้านไชยศรี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต2 23 ธันวาคม 2554 13:35:31


ทั้งหมด 2,600 รายการ 50 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th