คณะสงฆ์ภาค 1 (547)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,498)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,661)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ศรีสะเกษ (549)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (985)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,030)
คณะสงฆ์ภาค 17 (296)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,616 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
101   โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
มุกดาหาร
สพม.สพม. มุกดาหาร  14 มิถุนายน 2565 13:15:28
102   โรงเรียนบ้านหนองหิน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2565 12:42:25
103   โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 20 พฤษภาคม 2565 11:06:35
104   บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 พฤษภาคม 2565 11:27:14
105   โรงเรียนบ้านโพนค้อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 พฤษภาคม 2565 13:17:19
106   บ้านตุงลุงเหนือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มีนาคม 2565 15:56:35
107   โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 มีนาคม 2565 10:07:52
108   บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2565 16:16:48
109   โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 01:04:02
110   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:37:41
111   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
112   โรงเรียนบ้านแขว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
113   โรงเรียนบ้านพอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
114   โรงเรียนบ้านโคกจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
115   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
116   โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
117   โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
118   โรงเรียนบ้านอาลัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
119   โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
120   บ้านตาดม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
121   โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
122   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
123   บ้านตาอุด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14
124   โรงเรียนบ้านโพง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:49:02
125   โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:37:32
126   โรงเรียนบ้านตะเภา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 12:07:51
127   โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 11:21:29
128   โรงเรียนบ้านโพงกอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:25:54
129   โรงเรียนบ้านโคกตาล
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 10:00:09
130   โรงเรียนบ้านเขวิก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 07:30:28
131   โรงเรียนนิคม1
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 21:05:53
132   โรงเรียนขุขันธ์วิทยา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 17:11:56
133   โรงเรียนบ้านสำโรง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 16:01:15
134   โรงเรียนบ้านหนองคล้า
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:52:03
135   โรงเรียนบ้านสามขา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:47:14
136   บ้านโคกเพชร
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 15:39:41
137   โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:30:07
138   โรงเรียนนิคม ๔ (กรมประชาสงเคราะห์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:08:19
139   โรงเรียนบ้านติ้ว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 สิงหาคม 2564 11:06:57
140   บ้านหนองแวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 28 สิงหาคม 2564 21:14:18
141   โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 27 สิงหาคม 2564 12:55:19
142   โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 24 สิงหาคม 2564 20:22:02
143   โรงเรียนบ้านดงยาง(คุรุราษฎร์บำรุง)
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 16:26:05
144   ชุมชนบ้านเชียงแก้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 กรกฎาคม 2564 16:07:39
145   บ้านโนนแดง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 13:46:10
146   โรงเรียนบ้านโคกสุวรรณ
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:37:21
147   โรงเรียนบ้านนาโส่
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:33:21
148   โรงเรียนบ้านพอกโนนหนองผือคำไผ่ใต้
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:28:59
149   โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:27:07
150   โรงเรียนบ้านสีสุก
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 กรกฎาคม 2564 11:14:11


ทั้งหมด 2,601 รายการ 3 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th