คณะสงฆ์ภาค 1 (548)
คณะสงฆ์ภาค 2 (672)
คณะสงฆ์ภาค 3 (725)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,499)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,048)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,306)
คณะสงฆ์ภาค 7 (915)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,627)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,668)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,601)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (384)
    ศรีสะเกษ (549)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (985)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,476)
คณะสงฆ์ภาค 12 (814)
คณะสงฆ์ภาค 13 (767)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,164)
คณะสงฆ์ภาค 15 (845)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,032)
คณะสงฆ์ภาค 17 (297)
คณะสงฆ์ภาค 18 (624)

รวม 23,628 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 14/04/2567
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 7 เมษายน 2566 14:59:06
52   โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 6 เมษายน 2566 14:36:59
53   โรงเรียนบ้านสุวรรณวารี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 18:33:42
54   โรงเรียนบ้านนาจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 เมษายน 2566 14:44:42
55   โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 13:15:14
56   โรงเรียนบ้านหนองหว้า
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:44:19
57   บ้านเสาธงใหญ่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:43:56
58   บ้านแข็งขยัน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:34:18
59   โรงเรียนบ้านนาเดื่อ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 12:21:15
60   โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:44:35
61   บ้านกุดกลอย
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:37:32
62   บ้านดงบัง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 11:17:50
63   โรงเรียนบ้านนากลาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 5 เมษายน 2566 10:38:35
64   โรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 22:30:08
65   โรงเรียนบ้านาคอ (อุบลราชธานี)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 4 เมษายน 2566 10:41:39
66   โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 4 เมษายน 2566 10:20:36
67   โรงเรียนบ้านนาสีนวน
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 4 ตุลาคม 2565 11:55:33
68   โรงเรียนบ้านหนองคอง
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 3 ตุลาคม 2565 11:18:50
69   โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 30 กันยายน 2565 18:17:06
70   โรงเรียนบ้านด่าน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 15 กันยายน 2565 17:40:37
71   โรงเรียนบ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 14 กันยายน 2565 15:26:38
72   โรงเรียนบ้านโนนยาง
มุกดาหาร
สพป.มุกดาหาร เขต1 13 กันยายน 2565 09:20:20
73   โรงเรียนบ้านคำสมิง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
74   โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
75   โรงเรียนบ้านสระคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
76   โรงเรียนบ้านม่วงโคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
77   บ้านนาชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
78   โรงเรียนบ้านแก้งโตน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20
79   โรงเรียนบ้านห้วยแดง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 23 สิงหาคม 2565 19:20:52
80   โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 สิงหาคม 2565 13:14:22
81   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 สิงหาคม 2565 19:20:11
82   โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 สิงหาคม 2565 09:49:34
83   โรงเรียนบ้านทรายทอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 8 สิงหาคม 2565 13:20:30
84   โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2565 09:26:11
85   โรงเรียนบ้านชำแระ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2565 15:37:55
86   โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 มิถุนายน 2565 21:32:13
87   โรงเรียนบ้านโตนด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 มิถุนายน 2565 22:18:17
88   โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุคราะห์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 มิถุนายน 2565 20:40:02
89   บ้านโนนเปือย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 24 มิถุนายน 2565 14:48:51
90   โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 มิถุนายน 2565 13:37:09
91   โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
92   โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
93   บ้านเอกสร้างเรือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
94   โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
95   โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
96   โรงเรียนบ้านบูรพา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
97   โรงเรียนบ้านถ่อน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
98   โรงเรียนบ้านโนนดู่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
99   โรงเรียนบ้านสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
100   โรงเรียนน้ำคำพิทยา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40


ทั้งหมด 2,601 รายการ 2 / 53
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th