คณะสงฆ์ภาค 1 (542)
คณะสงฆ์ภาค 2 (668)
คณะสงฆ์ภาค 3 (728)
คณะสงฆ์ภาค 4 (1,507)
คณะสงฆ์ภาค 5 (1,053)
คณะสงฆ์ภาค 6 (1,323)
คณะสงฆ์ภาค 7 (925)
คณะสงฆ์ภาค 8 (2,626)
คณะสงฆ์ภาค 9 (2,649)
คณะสงฆ์ภาค 10 (2,583)
    นครพนม (481)
    มุกดาหาร (65)
    ยโสธร (383)
    ศรีสะเกษ (542)
    อำนาจเจริญ (137)
    อุบลราชธานี (975)
คณะสงฆ์ภาค 11 (3,469)
คณะสงฆ์ภาค 12 (807)
คณะสงฆ์ภาค 13 (760)
คณะสงฆ์ภาค 14 (1,169)
คณะสงฆ์ภาค 15 (853)
คณะสงฆ์ภาค 16 (1,002)
คณะสงฆ์ภาค 17 (295)
คณะสงฆ์ภาค 18 (622)

รวม 23,581 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 31/05/2566
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
51   โรงเรียนบ้านคำสมิง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 12 กันยายน 2565 13:57:32
52   โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 12 กันยายน 2565 13:40:44
53   โรงเรียนบ้านสระคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 5 กันยายน 2565 10:33:23
54   โรงเรียนบ้านม่วงโคน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 1 กันยายน 2565 09:40:55
55   บ้านนาชุม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 30 สิงหาคม 2565 12:32:57
56   โรงเรียนบ้านแก้งโตน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต5 24 สิงหาคม 2565 14:50:20
57   โรงเรียนบ้านห้วยแดง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 23 สิงหาคม 2565 19:20:52
58   โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 15 สิงหาคม 2565 13:14:22
59   โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ยโสธร
สพป.ยโสธร เขต2 13 สิงหาคม 2565 19:20:11
60   โรงเรียนบ้านยางลุ่ม
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 12 สิงหาคม 2565 09:49:34
61   โรงเรียนบ้านทรายทอง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 8 สิงหาคม 2565 13:20:30
62   โรงเรียนบ้านศิลาทอง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 30 มิถุนายน 2565 09:26:11
63   โรงเรียนบ้านชำแระ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 29 มิถุนายน 2565 15:37:55
64   โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร
นครพนม
สพป.นครพนม เขต1 26 มิถุนายน 2565 21:32:13
65   โรงเรียนบ้านโตนด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 25 มิถุนายน 2565 22:18:17
66   โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุคราะห์)
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 25 มิถุนายน 2565 20:40:02
67   บ้านโนนเปือย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 24 มิถุนายน 2565 14:48:51
68   โรงเรียนบ้านโนนข่าโนนยาง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 24 มิถุนายน 2565 13:37:09
69   โรงเรียนบ้านซำโพธิ์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 23 มิถุนายน 2565 09:34:14
70   โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 14:57:38
71   บ้านเอกสร้างเรือง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 22 มิถุนายน 2565 12:59:58
72   โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 20:41:22
73   โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 21 มิถุนายน 2565 17:53:52
74   โรงเรียนบ้านบูรพา
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2565 14:56:43
75   โรงเรียนบ้านถ่อน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 15 มิถุนายน 2565 21:37:17
76   โรงเรียนบ้านโนนดู่
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต1 15 มิถุนายน 2565 08:55:32
77   โรงเรียนบ้านสว่าง
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 14 มิถุนายน 2565 20:33:41
78   โรงเรียนน้ำคำพิทยา
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 14 มิถุนายน 2565 13:52:40
79   โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
มุกดาหาร
สพม.สพม. มุกดาหาร  14 มิถุนายน 2565 13:15:28
80   โรงเรียนบ้านหนองหิน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2565 12:42:25
81   โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 20 พฤษภาคม 2565 11:06:35
82   บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 9 พฤษภาคม 2565 11:27:14
83   โรงเรียนบ้านโพนค้อ
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต1 5 พฤษภาคม 2565 13:17:19
84   บ้านตุงลุงเหนือ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มีนาคม 2565 15:56:35
85   โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต3 8 มีนาคม 2565 10:07:52
86   บ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต4 8 กุมภาพันธ์ 2565 16:16:48
87   โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
อำนาจเจริญ
สพป.อำนาจเจริญ เขต1 8 กุมภาพันธ์ 2565 01:04:02
88   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
89   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
90   โรงเรียนบ้านแขว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
91   โรงเรียนบ้านพอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
92   โรงเรียนบ้านโคกจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
93   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
94   โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
95   โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
96   โรงเรียนบ้านโสน
ศรีสะเกษ
สพป. เขต1 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
97   โรงเรียนบ้านอาลัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
98   โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
99   บ้านตาดม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
100   โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20


ทั้งหมด 2,583 รายการ 2 / 52
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th