ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
จันทบุรี
สพม.เขต 17  10 กันยายน 2564 13:53:08
2   ประภัทสร
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต1 31 สิงหาคม 2564 21:08:29
3   โรงเรียนอนุบาลตราด
ตราด
สพป.ตราด เขต1 30 สิงหาคม 2564 15:16:25
4   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 กรกฎาคม 2564 14:52:36
5   โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 9 กรกฎาคม 2564 11:29:47
6   โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเครา
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 18:53:06
7   โรงเรียนวัดคลองเจ้า
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 28 มิถุนายน 2564 18:53:48
8   โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดร
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 24 มิถุนายน 2564 13:30:34
9   โรงเรียนสุภวิทย์
สระแก้ว
สพป.สระแก้ว เขต1 24 มิถุนายน 2564 10:01:40
10   โรงเรียนวัดประชาบำรุงกิจ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 11 มิถุนายน 2564 10:08:37
11   โรงเรียนวัดโคกเพลาะ
ชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต2 10 มิถุนายน 2564 16:48:50
12   โรงเรียนวัดตากวน
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 6 พฤษภาคม 2564 13:14:31
13   โรงเรียนวัดสองคลอง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 4 พฤษภาคม 2564 16:46:03
14   โรงเรียนวัดชากผักกูด
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 3 พฤษภาคม 2564 09:55:12
15   โรงเรียนบ้านปลวกแดง
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 17 เมษายน 2564 21:42:22
16   บ้านคลองทราย
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 16 เมษายน 2564 16:13:04
17   โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 7 เมษายน 2564 12:50:08
18   โรงเรียนวัดสุขาราม
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต1 31 มีนาคม 2564 14:46:41
19   โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 25 กุมภาพันธ์ 2564 09:53:17
20   โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
ระยอง
สพม.เขต 18  23 กันยายน 2563 18:20:47
21   โรงเรียนทัพราชวิทยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7  3 กันยายน 2563 13:07:57
22   โรงเรียนตาพระยา
สระแก้ว
สพม.เขต 7 นครนายก 25 สิงหาคม 2563 10:15:38
23   โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 24 สิงหาคม 2563 14:09:18
24   โรงเรียนชิตใจชื่น
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  22 สิงหาคม 2563 11:31:33
25   วังสมบูรณ์วิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  19 สิงหาคม 2563 11:50:14
26   กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  14 สิงหาคม 2563 16:20:53
27   โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  13 สิงหาคม 2563 11:25:40
28   โรงเรียนวัดบ้านซ่อง
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 15:59:03
29   บ้านหนองคอก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 สิงหาคม 2563 13:47:28
30   โรงเรียนบ้านเนินไร่(ประชารักษ์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 14:01:46
31   โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 5 สิงหาคม 2563 09:27:05
32   โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
ตราด
สพม.เขต 17  21 กรกฎาคม 2563 15:24:58
33   โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
ปราจีนบุรี
สพม.เขต 7  25 มิถุนายน 2563 12:35:30
34   สระแก้ว
สระแก้ว
สพม.เขต 7  11 มิถุนายน 2563 13:48:04
35   โรงเรียนวังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
สพม.เขต 7  10 มิถุนายน 2563 09:55:41
36   โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุ
ชลบุรี
สพม.เขต 18  12 ธันวาคม 2562 10:06:13
37   อัมพรจินตกานนท์
ตราด
สพป.ตราด เขต1 15 กันยายน 2562 21:26:38
38   โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 19 สิงหาคม 2562 11:07:32
39   โรงเรียนวัดเกาะลอย
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 16:03:16
40   โรงเรียนวัดดงไชยมัน
ปราจีนบุรี
สพป.ปราจีนบุรี เขต1 15 สิงหาคม 2562 15:46:32
41   โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
ระยอง
สพม.เขต 18  1 สิงหาคม 2562 14:57:25
42   โรงเรียนวัดแปลงยาว
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 17:10:21
43   บ้านหินแร่
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 15:01:12
44   โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:10:02
45   โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(ราษฎร์
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 14 มิถุนายน 2562 13:07:57
46   โรงเรียนบ้านกรอกสะแก
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 13 มิถุนายน 2562 14:01:13
47   โรงเรียนบ้านวังคู
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 13:03:54
48   โรงเรียนวัดจรเข้ตาย
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 12 มิถุนายน 2562 11:20:06
49   โรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ระยอง
สพป.ระยอง เขต1 11 มิถุนายน 2562 11:25:34
50   บ้านท่าทองดำ
ฉะเชิงเทรา
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 11 มิถุนายน 2562 10:59:56


ทั้งหมด 1,496 รายการ 1 / 30
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th