กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (534)
ภาคเหนือ (2,458)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,164)
ภาคกลาง (4,353)
    กำแพงเพชร (376)
    ชัยนาท (174)
    นครนายก (67)
    นครปฐม (267)
    นครสวรรค์ (383)
    พระนครศรีอยุธยา (331)
    พิจิตร (264)
    พิษณุโลก (280)
    เพชรบูรณ์ (482)
    ลพบุรี (242)
    สมุทรสงคราม (75)
    สมุทรสาคร (113)
    สระบุรี (182)
    สิงห์บุรี (104)
    สุโขทัย (292)
    สุพรรณบุรี (351)
    อ่างทอง (154)
    อุทัยธานี (216)
ภาคตะวันออก (1,496)
ภาคตะวันตก (1,432)
ภาคใต้ (1,906)

รวม 23,343 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 27 กันยายน 2564 08:18:03
2   โรงเรียนบ้านซำหวาย
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต2 23 กันยายน 2564 18:11:54
3   ชุมชนวัดป่าขะ
นครนายก
สพป.นครนายก เขต1 16 กันยายน 2564 13:11:01
4   โรงเรียนกลางคลอง 27
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 2 กันยายน 2564 11:30:11
5   โรงเรียนบ้านแม่บ่อทอง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 14:57:32
6   โรงเรียนวิถีพุทธบ้านป่าคา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต1 1 กันยายน 2564 11:19:38
7   โรงเรียนบ้านป่าเลา
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 1 กันยายน 2564 11:00:05
8   วัดภูนก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 31 สิงหาคม 2564 13:41:53
9   กลางคลอง 27
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 31 สิงหาคม 2564 12:57:30
10   บ้านโซกม่วง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 21:55:28
11   โรงเรียนวัดพระเเก้ว"โสภณประสิท
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:52:14
12   โรงเรียนวัดหนองบัว
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 30 สิงหาคม 2564 10:28:49
13   โรงเรียนวัดปากน้ำ
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 สิงหาคม 2564 10:22:25
14   บ้านหอมเกร็ด
นครปฐม
สพป.นครปฐม เขต2 27 สิงหาคม 2564 14:26:22
15   บ้านใหม่เขานิยม
กำแพงเพชร
สพป.กำแพงเพชร เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:01:26
16   บ้านหัววังกร่าง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 18 สิงหาคม 2564 12:53:32
17   บ้านดงยาง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 16 สิงหาคม 2564 19:49:50
18   โรงเรียนโคกตาพรหม
พระนครศรีอยุธยา
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต2 12 สิงหาคม 2564 13:07:44
19   โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.  6 สิงหาคม 2564 12:15:02
20   คณฑีพิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:20:45
21   โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 12:01:21
22   นครไตรตรึงษ์
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:51:07
23   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำ
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:49:48
24   โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำ
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:46:55
25   โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.  29 กรกฎาคม 2564 11:32:20
26   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41 กำแพงเพชร 29 กรกฎาคม 2564 11:23:38
27   โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
กำแพงเพชร
สพม.เขต 41  29 กรกฎาคม 2564 11:05:29
28   โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
พิจิตร
สพป.พิจิตร เขต2 20 กรกฎาคม 2564 15:59:28
29   บ้านหนองปีกนก
ลพบุรี
สพป.ลพบุรี เขต1 19 กรกฎาคม 2564 18:17:59
30   โรงเรียนวัดไผ่ล้อม(มีเพิ่มพิทย
อ่างทอง
สพป.อ่างทอง เขต1 30 มิถุนายน 2564 17:51:51
31   บ้านดอนระเบียง
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:36:09
32   โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 14:18:27
33   โรงเรียนบ้านร้องตลาด(ประชานุเค
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:40:47
34   บ้านแม่ราก
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 30 มิถุนายน 2564 09:01:11
35   โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้าน
สุโขทัย
สพป.สุโขทัย เขต2 29 มิถุนายน 2564 15:37:57
36   โรงเรียนบ้านทุ่งว้า
สิงห์บุรี
สพป.สิงห์บุรี เขต1 29 มิถุนายน 2564 14:02:45
37   โรงเรียนวัดคุยขวาง
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 29 มิถุนายน 2564 09:52:18
38   โรงเรียนบ้านโคกกรวด
เพชรบูรณ์
สพป.เพชรบูรณ์ เขต3 28 มิถุนายน 2564 11:16:25
39   โรงเรียนวันครู(2504)
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 27 มิถุนายน 2564 18:58:50
40   บ้านเขาดิน
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 26 มิถุนายน 2564 13:58:57
41   โรงเรียนบ้านไตรคีรี
นครสวรรค์
สพป.นครสวรรค์ เขต3 24 มิถุนายน 2564 13:33:29
42   โรงเรียนวัดบ้านหนอง
ชัยนาท
สพป.ชัยนาท เขต1 23 มิถุนายน 2564 16:48:09
43   โรงเรียนวัดเกาะ(สำลีราษอุปถัมภ
สมุทรสาคร
สพป.สมุทรสาคร เขต1 23 มิถุนายน 2564 12:30:22
44   นิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง)
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:19:55
45   โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
พิษณุโลก
สพป.พิษณุโลก เขต1 17 มิถุนายน 2564 14:18:43
46   ชุมชน​บ้านหนองงาแซง
อุทัยธานี
สพป.อุทัยธานี เขต1 16 มิถุนายน 2564 10:44:56
47   โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์
สระบุรี
สพป.สระบุรี เขต1 15 มิถุนายน 2564 21:17:56
48   โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา
นครสวรรค์
สพม.เขต 42  4 มิถุนายน 2564 08:44:30
49   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
นครสวรรค์
สพม.เขต 42  1 มิถุนายน 2564 10:42:33
50   โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า
สุพรรณบุรี
สพป.สุพรรณบุรี เขต1 31 พฤษภาคม 2564 15:27:05


ทั้งหมด 4,353 รายการ 1 / 88
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th