กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล (534)
ภาคเหนือ (2,458)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (11,164)
    กาฬสินธุ์ (533)
    ขอนแก่น (830)
    ชัยภูมิ (578)
    นครพนม (481)
    นครราชสีมา (1,152)
    บึงกาฬ (181)
    บุรีรัมย์ (893)
    มหาสารคาม (596)
    มุกดาหาร (63)
    ยโสธร (393)
    ร้อยเอ็ด (679)
    เลย (345)
    ศรีสะเกษ (534)
    สกลนคร (632)
    สุรินทร์ (819)
    หนองคาย (277)
    หนองบัวลำภู (322)
    อำนาจเจริญ (134)
    อุดรธานี (806)
    อุบลราชธานี (916)
ภาคกลาง (4,353)
ภาคตะวันออก (1,496)
ภาคตะวันตก (1,432)
ภาคใต้ (1,906)

รวม 23,343 โรงเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 20/10/2564
ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ->ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนบ้านโนนจำปา
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต1 11 ตุลาคม 2564 09:27:26
2   โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง
ขอนแก่น
สพป.ขอนแก่น เขต1 8 ตุลาคม 2564 12:54:16
3   โรงเรียนบ้านตาทิตย์
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 6 ตุลาคม 2564 14:44:31
4   โรงเรียนบ้านหนองขุนศรี
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 1 ตุลาคม 2564 11:21:29
5   บ้านหนองตอ-บัวเสียว
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 14:04:40
6   โรงเรียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 23 กันยายน 2564 13:37:10
7   โรงเรียนบ้านหนองเรือ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 11:03:26
8   โรงเรียนบ้านแคนดำ
สุรินทร์
สพป.สุรินทร์ เขต2 22 กันยายน 2564 10:29:28
9   บ้านโพธิ์ชัยดอกคำ
อุดรธานี
สพป.อุดรธานี เขต2 15 กันยายน 2564 07:28:38
10   บ้านสระมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต2 13 กันยายน 2564 12:36:37
11   โรงเรียนบ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 12 กันยายน 2564 20:02:54
12   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพม.  10 กันยายน 2564 12:37:41
13   โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา
กาฬสินธุ์
สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 10 กันยายน 2564 12:35:04
14   บ้านหนองคูขาม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 10 กันยายน 2564 12:31:59
15   บ้านเชิงดอย
สกลนคร
สพป.สกลนคร เขต1 10 กันยายน 2564 12:00:20
16   บ้านฝาผนัง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 16:02:25
17   โรงเรียนบ้านแขว
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 6 กันยายน 2564 14:55:25
18   โรงเรียนบ้านป่าหวาย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 6 กันยายน 2564 10:36:23
19   โรงเรียนบ้านพอก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 3 กันยายน 2564 14:32:32
20   โรงเรียนบ้านโคกจาน
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 3 กันยายน 2564 10:29:27
21   โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
อุบลราชธานี
สพป.อุบลราชธานี เขต2 2 กันยายน 2564 17:24:40
22   โรงเรียนบ้านคึมมะอุ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 15:18:16
23   โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสา
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 11:03:30
24   โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 กันยายน 2564 11:02:40
25   โรงเรียนบ้านประคำ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 2 กันยายน 2564 10:15:34
26   โรงเรียนบ้านหลุบกุง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 20:51:23
27   วัดบ้านไร่
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 17:53:53
28   บ้านหนองพลวง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 16:58:47
29   วัดบ้านหนองหัวช้าง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:05:58
30   ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระช
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 15:03:44
31   โรงเรียนบ้านโคกน้อย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:50:22
32   ไทยรัฐวิทยา๑๘ (เพียไซย์ดอนกระช
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต1 1 กันยายน 2564 14:42:57
33   โรงเรียนบ้านหนองผือ
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:37:08
34   โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสามัคคี
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 14:15:38
35   โรงเรียนวัดบ้านดอนโก่ย
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:35:49
36   โรงเรียนบ้านดอนหันโนนเพ็ด
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 13:02:00
37   โรงเรียนบ้านหนองจาน
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:49:04
38   โรงเรียนวัดบ้านมะค่า
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:19:29
39   โรงเรียนบ้านนาดอนบก
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 12:07:57
40   บ้านตะคร้อโนนทอง
นครราชสีมา
สพป.นครราชสีมา เขต6 1 กันยายน 2564 11:59:34
41   โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 1 กันยายน 2564 10:49:36
42   โรงเรียนบ้านโสน
ศรีสะเกษ
สพป. เขต1 31 สิงหาคม 2564 16:28:58
43   โรงเรียนบ้านอาลัย
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:57:54
44   โรงเรียนบ้านเปี่ยมตะลวก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:55:14
45   บ้านตาดม
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 15:29:22
46   โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:47:20
47   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:36:24
48   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:34:43
49   โรงเรียนบ้านบัวบก
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 14:29:26
50   บ้านตาอุด
ศรีสะเกษ
สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 สิงหาคม 2564 13:50:14


ทั้งหมด 11,164 รายการ 1 / 224
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th