ปิดระบบ การประเมินตนเองตามอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
 
   

 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน  จังหวัด สังกัด วันที่สมัคร
1   โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 19 ตุลาคม 2564 15:07:24
2   โรงเรียนบ้านถืมตอง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 ตุลาคม 2564 11:47:43
3   บ้านม่วงเนิ้ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:49:40
4   บ้านอ่ายนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 11:28:17
5   โรงเรียนบ้านพะเยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 1 ตุลาคม 2564 10:27:30
6   โรงเรียนบ้านกิ่วน้ำ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 14:25:52
7   บ้านน้ำตวง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 29 กันยายน 2564 13:34:47
8   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำอุ่น
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 กันยายน 2564 15:09:35
9   โรงเรียนบ้านเชียงของ
น่าน
สพป.น่าน เขต1 17 กันยายน 2564 16:43:10
10   บ้านเป้า
น่าน
สพป.น่าน เขต1 14 กันยายน 2564 13:42:54
11   โรงเรียนบ้านนาผา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 14:00:56
12   บ้านม่วงใหม่ น้ำลัดสบแก่น(เรีย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 10 กันยายน 2564 10:58:16
13   โรงเรียนบ้านห้วยบง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 16:00:07
14   โรงเรียนบ้านน้ำปูน
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 14:13:14
15   โรงเรียนวิถีพุทธ(บ้านพี้ใต้)
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 13:03:02
16   โรงเรียนบ้านน้ำปาย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 9 กันยายน 2564 11:25:22
17   โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 7 กันยายน 2564 12:54:40
18   โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 3 กันยายน 2564 14:40:28
19   บ้านขุนฝาง
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 3 กันยายน 2564 13:47:03
20   โรงเรียนบ้านปางหลวง
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต2 30 สิงหาคม 2564 14:18:32
21   บ้านขอม
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 30 สิงหาคม 2564 09:30:54
22   โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 28 สิงหาคม 2564 11:40:32
23   โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 22:18:43
24   โรงเรียนวิถีพุทธ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 25 สิงหาคม 2564 13:43:05
25   บ้านนาไลย
น่าน
สพป.น่าน เขต1 23 สิงหาคม 2564 10:41:42
26   บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125
น่าน
สพป.น่าน เขต1 19 สิงหาคม 2564 15:47:31
27   โรงเรียนบ้านปางสา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 18 สิงหาคม 2564 14:08:52
28   โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์น
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 17 สิงหาคม 2564 12:31:44
29   โรงเรียนบ้านนาป่าคาย
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 15:35:07
30   โรงเรียนชุมชนบ้านดู่ใต้
น่าน
สพป.น่าน เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:48:05
31   โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 16 สิงหาคม 2564 13:23:34
32   โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 สิงหาคม 2564 09:18:19
33   บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 5 สิงหาคม 2564 11:26:53
34   โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
น่าน
สพป.น่าน เขต1 2 สิงหาคม 2564 16:32:10
35   โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 2 สิงหาคม 2564 10:58:00
36   โรงเรียนบ้านเมืองจัง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 15 กรกฎาคม 2564 11:36:55
37   โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 15:22:25
38   โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง
น่าน
สพป.น่าน เขต1 8 กรกฎาคม 2564 14:38:56
39   โรงเรียนบ้านแม่พร้าว
แพร่
สพป.แพร่ เขต1 29 มิถุนายน 2564 22:59:57
40   โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต3 25 มิถุนายน 2564 09:57:35
41   บ้านโป่งแดง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต1 23 มิถุนายน 2564 05:52:55
42   บ้านคุ้งตะเภา(โรงเรียนวิถีพุทธ
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 11:34:16
43   วัดพญาปันแดน
อุตรดิตถ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 22 มิถุนายน 2564 09:05:22
44   โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
สพม.  21 มิถุนายน 2564 14:58:55
45   โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ลำพูน
สพม.เขต 35  18 มิถุนายน 2564 16:06:01
46   โรงเรียนเพียงหลวง16
เชียงราย
สพป.เชียงราย เขต4 18 มิถุนายน 2564 14:28:57
47   โรงเรียนบ้านห้วยยา
เชียงใหม่
สพป.เชียงใหม่ เขต6 16 มิถุนายน 2564 14:36:00
48   โรงเรียนบ้านนากลาง
ลำพูน
สพป.ลำพูน เขต2 15 มิถุนายน 2564 09:35:01
49   บ้านแป้นพิทยาคม
ลำพูน
สพม.เขต 35  10 มิถุนายน 2564 15:31:19
50   โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์
แม่ฮ่องสอน
สพม.เขต 34  9 มิถุนายน 2564 19:56:53


ทั้งหมด 2,458 รายการ 1 / 50
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th