ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
718
732
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718
732
1,450
 โรงเรียนบ้านแขมเจริญ
100
110
55
60
0
0
12
23
0
0
0
0
0
0
167
193
360
 โรงเรียนวัดห้วงกระได
0
0
0
0
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
4
5
9
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
0
0
243
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243
235
478
 โรงเรียนวังบ่อวิทยา
0
0
87
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
90
177
 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์
466
428
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
466
428
894
 โรงเรียนบ้านอูนโคก
22
15
31
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
33
86
 โรงเรียนบ้านอูนโคก
0
0
0
0
0
0
5
12
0
0
0
0
0
0
5
12
17
 โรงเรียนอนุบาลพระสมทุรเจดีย์
156
152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
152
308
 โรงเรียนกระสังพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
58
84
0
0
0
0
0
0
58
84
142
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
31
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
22
53
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
152
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
156
308
 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
150
100
45
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195
125
320
 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
0
0
92
106
0
0
5
12
0
0
0
0
0
0
97
118
215
 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
441
425
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
441
425
866
 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
0
0
0
0
0
0
19
81
0
0
0
0
0
0
19
81
100
 โรงเรียนแร่วิทยา
0
0
37
37
0
0
10
7
0
0
0
0
0
0
47
44
91
 โรงเรียนบ้านคำม่วง สพป.ยส.1
30
37
30
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
69
129
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
133
103
67
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
161
361
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ฯ
0
0
0
0
0
0
65
84
0
0
0
0
0
0
65
84
149
ทั้งหมด 20 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th