ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดดอนยอ
41
38
32
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
69
142
 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
0
0
0
0
0
0
23
39
0
0
0
0
0
0
23
39
62
 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
0
0
150
170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
170
320
 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
0
0
50
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
230
280
 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
0
0
165
235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
235
400
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
32
19
64
81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
100
196
 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
0
0
0
0
0
0
4
29
0
0
0
0
0
0
4
29
33
 โรงเรียนหนองม่วงวิทยา
0
0
120
180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180
300
 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
0
0
50
230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
230
280
 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง
27
28
20
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
46
93
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
11
20
0
0
0
0
0
0
11
20
31
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
35
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
36
71
 โรงเรียนวัดสลุด
95
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
86
181
 โรงเรียนสะพานที่ 3
68
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
60
128
 โรงเรียนวัดสลุด
0
0
72
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
65
137
 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
0
0
280
310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
310
590
 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง(ดอนกระเบื้องราษำร์บำรุง)
42
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
41
83
 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
0
0
0
0
0
0
6
18
0
0
0
0
0
0
6
18
24
 โรงเรียนวัดห้วงกระได
27
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
9
36
 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา
60
60
22
33
0
0
8
11
0
0
0
0
0
0
90
104
194
ทั้งหมด 24 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th