ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
0
0
0
0
0
0
13
28
2
6
8
3
0
0
23
37
60
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
0
0
0
0
9
23
0
0
0
0
0
0
9
23
32
 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
0
0
0
0
0
0
41
109
0
0
0
0
0
0
41
109
150
 ร.ร.โพรงมะเดื่อวืทยาคม
0
0
258
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
258
250
508
 โรงเรียนปิยะบุตร์
0
0
0
0
0
0
6
24
0
0
0
0
0
0
6
24
30
 โรงเรียนคงทองวิทยา
0
0
297
344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
297
344
641
 โรงเรียนคงทองวิทยา
0
0
0
0
0
0
45
55
0
0
0
0
0
0
45
55
100
 โรงเรียนปิยะบุตร์
0
0
40
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
70
110
 โรงเรียนสิงห์บุรี
0
0
400
560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
560
960
 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
0
0
50
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
80
130
 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
0
0
70
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
90
160
 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
14
23
0
0
0
0
0
0
14
23
37
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
80
146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
146
226
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
0
0
0
0
24
33
0
0
0
0
0
0
24
33
57
 โรงเรียนบ้านทับใต้
36
43
39
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
78
153
 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"
0
0
497
520
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
497
520
1,017
 โรงเรียนรัตนบุรี
0
0
308
413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
308
413
721
 โรงเรียนวัดโบสถ์
0
0
0
0
0
0
9
31
0
0
0
0
0
0
9
31
40
 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
0
0
150
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
200
350
 โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
5
35
0
0
1
1
0
5
6
41
47
ทั้งหมด 25 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th