ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
0
0
0
0
0
0
8
13
0
0
0
0
0
0
8
13
21
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรม ที่วัดเวฬุวัน อ.สารภี
0
0
0
0
0
0
30
40
0
0
0
0
0
0
30
40
70
 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
177
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
200
377
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
0
0
0
0
0
0
40
62
0
0
0
0
0
0
40
62
102
 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)
142
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
118
260
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 สถานที่จัดอบรมที่วัด ใน อ.สันป่าตอง
0
0
0
0
0
0
30
40
0
0
0
0
0
0
30
40
70
 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
0
0
0
0
0
0
6
30
2
5
0
0
0
0
8
35
43
 โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
59
39
53
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
74
186
 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
105
104
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
104
209
 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
0
0
0
0
0
0
12
51
0
0
0
0
0
0
12
51
63
 โรงเรียนบ้านยาง
56
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
49
105
 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
0
0
0
0
0
0
25
25
0
0
0
0
0
0
25
25
50
 โรงเรียนบ้านวังโป่งพัฒนา
0
0
0
0
0
0
20
30
0
0
0
0
0
0
20
30
50
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
7
16
0
0
0
0
0
0
7
16
23
 โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
0
0
0
0
0
0
4
10
0
0
0
0
0
0
4
10
14
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
7
16
0
0
0
0
0
0
7
16
23
 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
0
0
0
0
0
0
9
17
0
0
0
0
0
0
9
17
26
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
0
0
0
0
0
0
13
25
0
0
0
0
0
0
13
25
38
 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา วิทยาลัยเทคโนโยลีจันทบุรี โรงเรียนปะตงวิทยา
0
0
0
0
0
0
28
51
0
0
0
0
0
0
28
51
79
ทั้งหมด 19 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th