ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
12
18
0
0
0
0
0
0
12
18
30
 โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
12
18
0
0
0
0
0
0
12
18
30
 โรงเรียนบ้านยางสูง
61
47
29
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
80
170
 โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม
106
97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
97
203
 โรงเรียนวัดอบทม
26
23
6
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
36
68
 โรงเรียนบ้านโคกน้อย
0
0
0
0
0
0
7
42
1
7
1
3
0
0
9
52
61
 โรงเรียนบ้านโคกน้อย
88
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
83
171
 โรงเรียนบ้านคลองทราย
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
7
7
 โีงเรียนบ้านคลองทราย
6
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
9
15
 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
19
37
 โรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
110
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
107
217
 บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
15
0
0
5
15
20
 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
19
15
21
14
0
0
2
11
0
0
0
0
0
0
42
40
82
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th