ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดสลุด
0
0
87
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
59
146
 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
0
0
0
0
0
0
4
29
0
0
0
0
0
0
4
29
33
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
150
156
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
156
306
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
451
564
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
451
564
1,015
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
48
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
35
83
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
0
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
3
7
10
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒
0
0
0
0
0
0
29
85
0
0
0
0
0
0
29
85
114
 โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
32
18
36
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
38
106
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
0
0
0
0
0
0
3
6
0
0
0
0
0
0
3
6
9
 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0
0
0
9
9
18
 โรงเรียนโฆสิตสโมสร
0
0
0
0
0
0
10
37
0
0
0
0
0
0
10
37
47
 โรงเรียนโฆสิตสโมสร
0
0
0
0
0
0
15
51
0
0
0
0
0
0
15
51
66
 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บำรุง)
37
39
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
0
0
39
47
86
 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
28
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
29
57
 โรงเรียนวันครู 2502
79
69
39
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
98
216
 โรงเรียนวันครู 2502
0
0
0
0
0
0
5
12
1
3
0
0
0
4
6
19
25
 โรงเรียเนกขัมวิทยา
0
0
98
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
72
170
 โรงเรียนป่าแดงวิทยา
0
0
0
0
0
0
7
11
0
0
0
0
0
0
7
11
18
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th