ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
0
0
0
0
0
0
5
22
0
0
0
0
0
0
5
22
27
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
122
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
112
234
 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
0
0
80
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
120
200
 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี
104
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
78
182
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
0
0
200
200
0
0
10
40
0
0
0
0
0
0
210
240
450
 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
65
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
65
130
 โรงเรียนอุดรธรรมานุสรณ์
0
0
118
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
107
225
 โรงเรียนวัดสวนดอก
47
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
42
89
 โรงเรียนบ้านอูนโคก
0
0
0
0
0
0
2
13
0
0
0
0
0
0
2
13
15
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
144
132
106
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
216
466
 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
39
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
50
89
 โรงเรียนวัดโบสถ์
111
122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
122
233
 โรงเรียนวัดลานนาบุญ(น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
407
512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
407
512
919
 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
0
0
114
154
0
0
8
13
0
0
0
0
0
0
122
167
289
 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
0
0
120
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
225
345
 โรงเรียนวังบ่อวิทยา
0
0
93
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
87
180
 โรงเรียนสะพานที่ 3
79
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
79
158
 โรงเรียนคลองขวาง
90
70
35
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
100
225
 โรงเรียนคลองขวาง
0
0
0
0
0
0
6
14
0
0
0
0
0
0
6
14
20
 โรงเรียนบ้านป่าใต้
45
28
33
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
50
128
ทั้งหมด 27 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th