ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนสามหมอโนนทัน
0
0
0
0
0
0
6
12
0
0
0
0
0
0
6
12
18
 โรงเรียนบ้านวังม่วง
0
0
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
0
0
5
7
12
 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
63
44
100
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
137
300
 โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
0
0
0
0
0
0
13
48
0
0
0
0
0
0
13
48
61
 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
0
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
3
7
10
 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง
88
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
76
164
 โรงเรียนบ้านตะเคียน
26
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
22
48
 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
0
0
0
0
0
0
7
31
0
2
0
0
0
0
7
33
40
 โรงเรียนบ้านหัวถนน
23
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
17
40
 โรงเรียนบ้านหัวถนน
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
1
10
11
 โรงเรียนบ้านหัวถนน
0
0
0
0
0
0
1
10
0
0
0
0
0
0
1
10
11
 โรงเรียนบ้านอำเภอ
54
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
60
114
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
0
0
0
0
10
26
0
0
0
0
0
0
10
26
36
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
7
15
0
0
0
0
0
0
7
15
22
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
7
15
0
0
0
0
0
0
7
15
22
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
0
0
0
0
0
0
3
47
0
0
0
0
0
0
3
47
50
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
0
0
0
0
0
0
13
45
0
0
0
0
0
0
13
45
58
 โรงเรียนสามหมอโนนทัน
19
36
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
56
95
 โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย
26
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
19
45
 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์
0
0
0
0
0
0
13
25
0
0
0
0
0
0
13
25
38
ทั้งหมด 43 รายการ 1 / 3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th