ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านหัวริน
30
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
42
72
 โรงเรียนวัดสว่างภพ
68
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
47
115
 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
6
13
0
0
0
0
0
0
6
13
19
 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
149
157
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
157
306
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
186
161
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
161
347
 โรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม)
0
0
0
0
0
0
3
47
0
0
0
0
0
0
3
47
50
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
0
0
0
0
0
0
8
22
0
0
0
0
0
0
8
22
30
 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
38
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
41
79
 รร.บ้านเหล่าป่าฝาง รร.บ้านกาด (เขมวังส์)รร.มะกับตองหลวง รร.บ้านห้วยตอง รร.พัฒนาต้นน้ำที่5 ขุนวาง รร.บ้านหัวริน
0
0
0
0
0
0
21
32
0
0
0
0
0
0
21
32
53
 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
49
66
40
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
107
196
 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
45
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
75
120
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
215
234
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
234
449
 โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง)
45
52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
52
97
 โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง)
122
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
200
322
 โรงเรียนบ้านเขาหิน (นิกรราษฏร์บำรุง)
0
0
0
0
0
0
7
19
0
0
0
0
0
0
7
19
26
 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
50
50
20
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
70
140
 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
0
0
0
0
0
0
8
21
0
0
0
0
0
0
8
21
29
 โรงเรียนฝายหินประชารักษ์ โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
0
0
0
0
0
0
8
21
0
0
0
0
0
0
8
21
29
 โรงเรียนบ้านห้วยตอง
30
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
42
72
 โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง
30
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
42
72
ทั้งหมด 23 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th