ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านเขาชีจรรย์
22
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
18
40
 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
45
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
34
79
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
16
16
32
 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ
33
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
20
53
 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
2
5
7
 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
0
0
0
0
13
23
1
0
0
0
0
0
14
23
37
 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
0
0
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
1
8
9
 โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
0
81
112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
112
193
 โรงเรียนวัดโคกเขมา
66
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
65
131
 โรงเรียนวัดโคกเขมา
0
0
0
0
0
0
2
10
0
0
0
0
0
0
2
10
12
 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
0
0
0
0
16
16
32
 โรงเรียนบ้านระกาย
125
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
76
201
 โรงเรียนดอนคาวิทยา
0
0
0
0
0
0
15
22
0
0
0
0
0
0
15
22
37
 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร
0
0
107
92
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
92
199
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
0
0
86
97
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
87
102
189
 โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา
0
0
0
0
0
0
3
9
0
0
0
0
0
0
3
9
12
 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
20
30
20
50
 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย
0
0
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
2
5
7
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th