ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
90
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
90
180
 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
0
0
143
133
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
133
276
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
44
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
31
75
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
0
0
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
1
8
9
 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
0
0
0
0
0
0
40
60
0
0
0
0
0
0
40
60
100
 โรงเรียนวัดสบกเขียว
43
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
28
71
 โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
190
134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
134
324
 โรงเรียนวัดสลุด
0
0
88
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
80
168
 โรงเรียนวัดสลุด
120
86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
86
206
 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ ๒
0
0
0
0
0
0
2
9
0
0
0
0
0
0
2
9
11
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
2
7
9
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
169
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
165
334
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
11
15
0
0
0
0
0
0
11
15
26
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
11
15
0
0
0
0
0
0
11
15
26
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
292
303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
292
303
595
 โรงเรียนบ้านหนองผือ
23
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
23
46
 โรงเรียนวัดจำปา
118
89
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
89
207
 โรงเรียนวันครู 2502
47
37
40
30
0
0
6
15
0
0
0
0
0
0
93
82
175
 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ
143
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
178
321
 โรงเรียนบ้านสะเดียง
36
31
44
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
67
147
ทั้งหมด 21 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th