ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านขามป้อม
0
0
0
0
0
0
7
10
0
0
0
0
0
0
7
10
17
 โรงเรียนบ้านขามป้อม
30
30
24
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
62
116
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
70
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
65
135
 โรงเรียนบ้านกกจั่น
31
34
0
0
0
0
2
10
1
0
0
0
5
7
39
51
90
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
0
0
135
142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135
142
277
 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
22
16
0
0
0
0
6
4
0
0
0
0
0
0
28
20
48
 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่
0
0
0
0
0
0
6
4
0
0
0
0
0
0
6
4
10
 โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี
54
45
13
5
0
0
3
10
0
2
0
0
0
0
70
62
132
 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
0
0
0
0
0
0
6
14
0
0
0
0
0
0
6
14
20
 โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่
25
25
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
 โรงเรียนวัดวังเป็ด ,โรงเรียนวัดสระโคล่ ,โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม และโรงเรียนวัดกรับพวง
22
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
20
42
 โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา
0
0
76
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
72
148
 โรงเรียนบ้านดอนยาว
57
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
41
98
 โรงเรียนบ้านขามป้อม
0
0
0
0
0
0
7
11
0
0
0
0
0
0
7
11
18
 โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม
0
0
152
195
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
195
347
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
0
0
0
0
0
0
17
17
0
0
0
0
0
0
17
17
34
 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
0
0
0
0
0
0
11
10
0
0
0
0
0
0
11
10
21
 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
0
0
0
0
0
0
16
77
0
0
0
0
0
0
16
77
93
 โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
0
0
370
459
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
370
459
829
 โรงเรียนคลองเกลือ
170
171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
171
341
ทั้งหมด 30 รายการ 1 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th