ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงรเรียนอนุบาลวังเหนือ
0
0
0
0
0
0
8
22
0
0
0
0
0
0
8
22
30
 โรงเรียนบ้านนาแค
19
25
32
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
60
111
 โรงเรียนบ้านนาแค
0
0
0
0
0
0
9
7
0
0
0
0
0
0
9
7
16
 โรงเรียนบ้านนาแค
0
0
0
0
0
0
9
7
0
0
0
0
0
0
9
7
16
 โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ
0
0
0
0
0
0
1
15
0
0
0
0
0
0
1
15
16
 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
0
0
425
602
0
0
38
60
0
0
0
0
0
0
463
662
1,125
 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
750
750
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750
750
1,500
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
455
494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
455
494
949
 โรงเรียนบางหลวงวิทยา
0
0
167
131
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
131
298
 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
0
0
245
362
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245
362
607
 โรงเรียนสฤษดิเดช
1,366
1,399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,366
1,399
2,765
 โรงเรียนสฤษดิเดช
279
287
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
279
287
566
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
0
0
181
110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
110
291
 โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
265
260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
265
260
525
 โรงเรียนบ้านถนนน้อย
24
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
30
54
ทั้งหมด 35 รายการ 2 / 2
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th