ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่
0
0
0
0
0
0
4
9
0
0
0
0
0
0
4
9
13
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
80
120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
120
200
 โรงเรียนลองวิทยา
0
0
70
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
130
200
 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
51
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
45
96
 โรงเรียนสถาพรวิทยา
0
0
130
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
190
320
 โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
0
0
0
0
0
0
8
26
0
0
0
0
0
0
8
26
34
 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎณ์บำรุง
0
0
0
0
0
0
3
25
0
0
0
0
0
0
3
25
28
 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง
236
190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236
190
426
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
0
0
0
0
0
0
10
40
0
1
0
0
0
0
10
41
51
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
65
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
115
180
 โรงเรียนบ้านหนองบัว
0
0
0
0
0
0
21
25
0
0
0
0
0
0
21
25
46
 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
0
0
0
0
0
0
17
54
0
0
0
0
0
0
17
54
71
 โรงเรียนชลประทานผาแตก
0
0
0
0
0
0
9
20
0
0
0
0
0
0
9
20
29
 โรงเรียนรัตนบุรี
0
0
332
410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
332
410
742
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
111
112
91
72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
202
184
386
 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
68
82
0
0
0
0
0
0
68
82
150
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
0
0
8
19
0
0
0
0
0
0
8
19
27
 โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
0
0
0
0
0
0
1
16
0
0
0
0
0
0
1
16
17
 โรงเรียนวัดพิกุลทอง
0
0
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
0
0
1
8
9
ทั้งหมด 41 รายการ 2 / 3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th