ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง
118
90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
90
208
 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
0
0
0
0
0
0
16
51
0
0
0
0
0
0
16
51
67
 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
0
0
247
265
0
0
20
15
0
0
0
0
0
0
267
280
547
 โรงเรียนปลาปากวิทยา
0
0
0
0
0
0
22
39
0
0
0
0
0
0
22
39
61
 ร.ร.โพรงมะเดื่อวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
20
19
0
0
0
0
0
0
20
19
39
 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
38
43
21
31
0
91
2
17
61
0
0
0
0
0
122
182
304
 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
0
0
0
0
0
0
21
14
0
0
0
0
0
0
21
14
35
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
0
0
0
0
0
0
5
25
0
0
0
0
0
0
5
25
30
 โรงเรียนวัดสระสี่มุม
0
0
0
0
0
0
5
25
0
0
0
0
0
0
5
25
30
 โรงเรียนคลองเกลือ
0
0
0
0
0
0
7
40
0
0
0
0
0
0
7
40
47
 โรงเรียนดอนคาวิทยา
0
0
0
0
0
0
15
20
0
0
0
0
0
0
15
20
35
 โรงเรียนคลองเกลือ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา
0
0
0
0
0
0
19
41
0
0
0
0
0
0
19
41
60
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
8
15
0
0
0
0
0
0
8
15
23
 โรงเรียนบ้านดอนซาก
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
9
 โรงเรียนสฤษดิเดช
0
0
0
0
0
0
40
190
0
0
0
0
0
0
40
190
230
 โรงเรียนบ้านดอนซาก
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
9
9
 โรงเรียนสฤษดิเดช
0
0
0
0
0
0
25
105
0
0
0
0
0
0
25
105
130
 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม
0
0
0
0
0
0
8
15
0
0
0
0
0
0
8
15
23
ทั้งหมด 41 รายการ 1 / 3
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th