ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนดัดดรุณี
0
0
0
467
0
0
5
16
0
0
0
0
0
0
5
483
488
 โรงเรียนบ้านน้ำแรม
0
0
0
0
0
0
6
11
0
0
0
0
0
0
6
11
17
 โรงเรียนบ้านน้ำแรม
28
11
14
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
14
56
 โรงเรียนวัดทุ่งแย้
0
0
55
54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
54
109
 แม่แอบวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
14
16
0
0
0
0
0
0
14
16
30
 แม่แอบวิทยาคม
50
100
20
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
130
200
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
0
23
46
0
0
0
0
0
0
23
46
69
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
0
0
0
0
0
56
0
0
24
0
0
0
0
0
24
56
80
 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
0
0
100
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
300
400
 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม
0
0
0
0
0
0
6
17
0
0
0
0
0
0
6
17
23
 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
0
0
152
338
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
338
490
 โรงเรียนคลองเกลือ
116
128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
128
244
 โรงเรียนบ้านห้วยไร่
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
25
50
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th