ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
80
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
76
156
 โรงเรียนวัดศรีเมือง
49
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
36
85
 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
0
0
328
354
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
328
354
682
 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
0
0
382
619
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
382
619
1,001
 โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์
0
0
160
225
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
225
385
 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคาร
0
0
156
160
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
160
316
 ไชยบุรีวิทยาคม
0
0
0
0
0
0
15
14
0
0
0
0
0
0
15
14
29
 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)
0
0
0
0
0
0
5
32
0
0
0
0
0
0
5
32
37
 บางปะกอกวิทยาคม
0
0
1,132
1,740
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,132
1,740
2,872
 โรงเรียนบ้านท่าขึ้น
59
85
23
26
0
0
6
11
0
0
0
0
0
0
88
122
210
 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
0
0
0
0
0
0
20
10
0
0
0
0
0
0
20
10
30
 โรงเรียนส้มป่อยค่ายเมืองแสน
0
0
0
0
0
0
20
10
0
0
0
0
0
0
20
10
30
 โรงเรียนบ้านส้มป่อยค่ายเมืองแสน
56
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
44
100
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
0
0
0
0
0
35
0
0
15
0
0
0
0
0
15
35
50
 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม
0
0
106
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
121
227
 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
118
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
98
216
 โรงเรียนบ้านถนนน้อย
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
2
4
6
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th