ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
0
0
0
0
0
0
14
62
0
0
0
0
0
0
14
62
76
 โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคม
0
0
0
0
0
0
20
15
0
0
0
0
0
0
20
15
35
 โรงเรียนสถาพรวิทยา
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
20
0
20
 โรงเรียนสถาพรวิทยา
0
0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250
0
250
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
0
0
0
0
8
19
0
0
0
0
0
0
8
19
27
 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
50
52
41
37
0
0
7
14
0
0
0
0
0
0
98
103
201
 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน
0
0
58
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
62
120
 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
0
0
0
0
0
48
0
0
6
0
0
0
0
0
6
48
54
 โรงเรียนวัดบ้านจอม
0
0
0
0
0
0
2
7
0
0
0
0
0
0
2
7
9
 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
0
0
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
0
0
5
7
12
 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
0
0
0
0
0
0
5
7
0
0
0
0
0
0
5
7
12
 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
10
11
19
31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
42
71
 เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน (โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่)
0
0
0
0
0
0
37
50
0
0
0
0
0
0
37
50
87
 เครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน9 โรง(โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่)
0
0
0
0
0
0
37
50
0
0
0
0
0
0
37
50
87
 โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร)
0
0
0
0
0
0
10
20
0
0
0
0
0
0
10
20
30
 โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
0
0
0
0
0
0
2
17
0
0
0
0
0
0
2
17
19
 โรงเรียนบ้านยา
35
45
0
0
0
0
2
6
0
0
0
0
0
0
37
51
88
 โรงเรียนวัดเนินพิฃัย
107
108
47
37
0
0
15
17
0
0
0
0
0
0
169
162
331
ทั้งหมด 18 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th