ข้อมูลการจองฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
คำค้นหา เรียงลำดับ ประเภท
หลักสูตร สถานที่ เดือน ปี
 
นักเรียน
นักศึกษา
ครูอาจารย์
เจ้าหน้าที่
พนักงาน
อื่น ๆ
รวม
 
ประถม
มัธยม
หน่วยงาน
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ผู้ชาย
ผู้หญิง
รวม
 โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา)
143
118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
143
118
261
 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
0
0
0
0
0
0
120
0
0
0
0
0
0
0
120
0
120
 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
12
0
12
 โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
0
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
78
0
78
 โรงเรียนวัดประดับ
0
0
0
0
0
0
1
13
0
0
0
0
0
0
1
13
14
 โรงเรียนวัดประดับ
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
100
 โรงเรียนพุทธิโศภน
0
0
0
0
0
0
12
45
0
0
0
0
0
0
12
45
57
 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง
36
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
39
75
 โรงเรียนบ้านหัวรัง
50
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
36
86
 โรงเรียนบ้านหัวรัง
0
0
0
0
0
0
3
7
0
0
0
0
0
0
3
7
10
 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
0
0
0
0
0
0
30
85
0
0
0
0
0
0
30
85
115
 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่)
0
0
0
0
0
0
8
20
0
0
0
0
0
0
8
20
28
 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
0
0
0
0
0
0
50
100
0
0
0
0
0
0
50
100
150
ทั้งหมด 13 รายการ 1 / 1
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th