วีดีโอโรงเรียน
 
โรงเรียนคุณธรรม
https://www.facebook.com/BanKoklamschool/videos/631707768337355/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
เขียนเมื่อ 14 กันยายน 2565 | อ่าน 1776
โดย โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)

นั่งสมาธิ พัฒนาปัญญาทุกๆ วัน

(เปิดดู15)

ครูพระสอนศีลธรรม

(เปิดดู16)

ทำบุญตักบาตรวันเด็ก

(เปิดดู141)

นักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันพระ

(เปิดดู1089)

การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับครูพระ

(เปิดดู1321)

12 A วิถีพุทธ

(เปิดดู1381)

ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม มหกรรมความดี โรงเรียนบ้านหนองหวาย

(เปิดดู1748)

กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิสุดสัปดาห์

(เปิดดู1747)

กิจกรรมสวดมนต์ก่อนเข้าชั้นเรียน

(เปิดดู1716)

โรงเรียนคุณธรรม

(เปิดดู1777)

กิจกรรมตักบาตรใส่บุญ

(เปิดดู1715)

จิตอาสา พาทำบุญ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ

(เปิดดู1634)

กิจกรรมวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10

(เปิดดู1612)

หนังสั้นโรงเรียนสุจริต "ทุจริต ชีวิตเปลี่ยน"

(เปิดดู1620)

กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมยามเช้าในสถานศึกษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1391)

ทอดผ้าป่าการศึกษาและรับการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษารร.วัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต1

(เปิดดู1320)

กิจกรรมทำบุญแห่เทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1329)

โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ" โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1312)

กิจกรรมวันมาฆบูชา - โรงเรียนวัดวังแดง สพป.พิจิตร เขต 1

(เปิดดู1342)

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

(เปิดดู1318)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th