วีดีโอโรงเรียน
 
การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2
https://m.facebook.com/pages/category/Education/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2-5%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D-100791882009443/
เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 317
โดย โรงเรียนวัดป่าไผ่

สวดมนต์แปล

(เปิดดู53)

โรงเรียนศีลห้า ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

(เปิดดู62)

สวดมนต์แปลทุกเช้าและเย็น

(เปิดดู49)

ภาพยนสั้นเรื่องอะทินาทานา

(เปิดดู35)

กิจกรรมวันมาฆบูชา

(เปิดดู218)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2564

(เปิดดู271)

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2

(เปิดดู318)

รักษาศีล 5

(เปิดดู538)

กินข้าวก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ

(เปิดดู528)

สวดมนต์ วันออกพรรษา

(เปิดดู764)

พลังงานคือชีวิต

(เปิดดู845)

เพลงคุณธรรม

(เปิดดู943)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี

(เปิดดู742)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต

(เปิดดู805)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู743)

ทำบุญตักบาตร

(เปิดดู704)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก

(เปิดดู709)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"

(เปิดดู611)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน

(เปิดดู628)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู620)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th