วีดีโอโรงเรียน
 
ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ
https://youtu.be/hTdPIw6IYMY
เขียนเมื่อ 28 กันยายน 2563 | อ่าน 650
โดย โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม

กิจกรรมวันมาฆบูชา

(เปิดดู57)

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 2564

(เปิดดู113)

การนำเสนอโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 15 โครงงานโรงเรียนสวยด้วยมือเรา " 5 ส. สุขสราญ" โรงเรียนวัดป่าไผ่ สพป. สระบุรี เขต 2

(เปิดดู178)

รักษาศีล 5

(เปิดดู420)

กินข้าวก่อนรับประทานอาหารมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ

(เปิดดู401)

สวดมนต์ วันออกพรรษา

(เปิดดู655)

พลังงานคือชีวิต

(เปิดดู725)

เพลงคุณธรรม

(เปิดดู809)

โครงการโรงเรียนคุณธรรม ร ร วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป สิงห์บุรี

(เปิดดู655)

สื่อภาพยนตร์สั้นเรื่อง "ความคิด" โครงการโรงเรียนสุจริต

(เปิดดู708)

ส่งวิดีโอโรงเรียนเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู651)

ทำบุญตักบาตร

(เปิดดู598)

ประกาศเจตนารมณ์การลดใช้ถุงพลาสติก

(เปิดดู626)

ประกวดร้องเพลงบอกรักให้ก้องฟ้่า "น้ำใจแม่"

(เปิดดู511)

กิจกรรมสวดมนต์ประจำวันศุกร์ของคณะครูและนักเรียน

(เปิดดู539)

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

(เปิดดู522)

สวดมนต์ประจำสัปดาห์

(เปิดดู512)

กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์

(เปิดดู539)

ภาพยนตร์ รณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก โดยสภานักเรียน

(เปิดดู556)

ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ชีวิตกับเครื่องบินกระดาษ

(เปิดดู516)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th