ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
1  ชุมชนบ้านนากล่ำ สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 12 เมษายน 2555 13:26:21
2  โรงเรียนวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ สพป.ตรัง เขต1 12 เมษายน 2555 06:15:45
3  โรงเรียนวังเวินพัฒนา สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 11 เมษายน 2555 12:02:02
4  โรงเรียนวัดลำชะล่า สพป.พิจิตร เขต1 10 เมษายน 2555 12:30:15
5  โรงเรียนบ้านควนเคี่ยม สพป.ตรัง เขต1 9 เมษายน 2555 16:14:27
6  โรงเรียนบ้านแก่งโตน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 8 เมษายน 2555 16:41:55
7  โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม สพป.กาญจนบุรี เขต1 8 เมษายน 2555 07:21:35
8  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า สพป.สกลนคร เขต3 7 เมษายน 2555 20:34:18
9  โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา สาขาบ้านกกกล้วยนวน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 7 เมษายน 2555 14:48:39
10  โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต1 7 เมษายน 2555 09:36:05
11  โรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.ลพบุรี เขต1 6 เมษายน 2555 21:03:44
12  โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 16:21:56
13  โรงเรียนบ้านควนยวน สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 16:14:18
14  โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.ปราจีนบุรี เขต2 5 เมษายน 2555 15:06:47
15  โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สพป.ตรัง เขต1 5 เมษายน 2555 13:58:14
16  โรงเรียนบ้านน้ำชุน สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 5 เมษายน 2555 11:26:23
17  โรงเรียนบ้านหนองพัง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 5 เมษายน 2555 01:53:55
18  โรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ตรัง เขต1 4 เมษายน 2555 21:08:26
19  โรงเรียนบ้านตะกุดหว้า สพป.ลพบุรี เขต1 4 เมษายน 2555 14:13:42
20  โรงเรียนบ้านโป่งพรานอินทร์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 4 เมษายน 2555 14:10:40
21  โรงเรียนบ้านซ่อง สพป.กาญจนบุรี เขต2 4 เมษายน 2555 11:46:59
22  โรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต1 4 เมษายน 2555 09:42:44
23  โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 4 เมษายน 2555 09:08:54
24  โรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 3 เมษายน 2555 21:24:17
25  โรงเรียนบ้านคลองร่วม สพป.ปราจีนบุรี เขต2 3 เมษายน 2555 20:33:56
26  โรงเรียนบ้านไทรงาม สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 20:27:06
27  โรงเรียนบ้านหาดเลา สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 16:37:08
28  โรงเรียนบ้านลำปลอกเหนือ สพป.ตรัง เขต1 3 เมษายน 2555 10:59:57
29  โรงเรียนวัดหนองตะโก สพป.กาญจนบุรี เขต1 2 เมษายน 2555 18:18:26
30  โรงเรียนบ้านอาวอย สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 เมษายน 2555 16:28:08
31  โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา) สพป.สุพรรณบุรี เขต2 2 เมษายน 2555 15:57:08
32  อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่มวิทยา) สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 2 เมษายน 2555 14:32:38
33  โรงเรียนวัดใหม่พิบูลย์ผล สพป.สุพรรณบุรี เขต2 2 เมษายน 2555 13:08:18
34  โรงเรียนบ้านนกยูง(อ.ส.พ.ป.30) สพป.ศรีสะเกษ เขต3 2 เมษายน 2555 07:06:30
35  โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง สพป.กาญจนบุรี เขต1 1 เมษายน 2555 19:56:23
36  โรงเรียนบ้านภูผักไซ่ สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 1 เมษายน 2555 19:41:55
37  โรงเรียนบ้านกิ่วเคียน สพป.อุตรดิตถ์ เขต2 1 เมษายน 2555 15:27:26
38  โรงเรียนเมตตาจิตต สพป.กาญจนบุรี เขต2 1 เมษายน 2555 12:07:22
39  โรงเรียนบ้านในดง สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 21:55:50
40  โรงเรียนวัดเขาหนีบ สพป.ลพบุรี เขต1 31 มีนาคม 2555 21:43:27
41  โรงเรียนวัดนิเทศน์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 18:15:23
42  โรงเรียนวัดพืชอุดม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 18:12:22
43  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:59:22
44  โรงเรียนวัดเจริญบุญ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:56:18
45  โรงเรียนวัดพวงแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:53:28
46  โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:50:19
47  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:46:06
48  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:42:37
49  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:39:55
50  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:29:23
51  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:22:52
52  โรงเรียนศาลาลอย สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:18:22
53  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:11:34
54  แสนชื่นปานนุกูล สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:07:44
55  โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:04:44
56  โรงเรียนวัดปทุมนายก สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 17:01:33
57  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:57:42
58  โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:52:52
59  โรงเรียนวัดอดิศร สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:48:13
60  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:45:32
61  โรงเรียนบ้านไร่โคก สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:43:38
62  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:42:12
63  โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:36:51
64  โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:31:35
65  โรงเรียนอนุบาลไพรบึง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2555 16:29:43
66  โรงเรียนวัดเกตุประภา สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:28:43
67  โรงเรียนวัดจันทาราม(เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) สพป.เพชรบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 16:13:33
68  โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:25:44
69  โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน(พูนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:22:31
70  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:19:34
71  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 15:01:26
72  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:44:27
73  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:35:59
74  โรงเรียนวัดสระบัว สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:30:54
75  โรงเรียนวัดขุมแก้ว สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:23:00
76  โรงเรียนวัดอัยยิการาม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:15:11
77  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 14:00:43
78  โรงเรียนทองพูลอุทิศ สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 13:38:38
79  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สพป.ปทุมธานี เขต2 31 มีนาคม 2555 13:22:03
80  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน สพป.กาญจนบุรี เขต1 31 มีนาคม 2555 11:26:24
81  โรงเรียนบ้านกำแมด สพป.ศรีสะเกษ เขต3 31 มีนาคม 2555 09:08:37
82  โรงเรียนวัดวังหวาย สพป.ปราจีนบุรี เขต2 31 มีนาคม 2555 06:33:23
83  โรงเรียนบ้านละมุ สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 23:09:58
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบุ่งน้ำเต้า) สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มีนาคม 2555 23:03:17
85  โรงเรียนบ้านดินแดง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 22:06:01
86  โรงเรียนบ้านโป่ง สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 22:03:27
87  โรงเรียนวัดปากแพรก สพป.ปราจีนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 21:23:23
88  โรงเรียนบ้านไร่บน สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต2 30 มีนาคม 2555 21:19:34
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู สพป.มหาสารคาม เขต2 30 มีนาคม 2555 21:06:00
90  โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป.ชุมพร เขต1 30 มีนาคม 2555 20:44:54
91  โรงเรียนบ้านนกเหาะ สพป.มหาสารคาม เขต2 30 มีนาคม 2555 19:58:33
92  โรงเรียนบ้านนาใหม่ สพป.กาญจนบุรี เขต2 30 มีนาคม 2555 19:31:07
93  โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.เพชรบูรณ์ เขต2 30 มีนาคม 2555 19:30:25
94  โรงเรียนบ้านผือพอก สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 19:23:22
95  โรงเรียนบ้านนาวา สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 17:24:14
96  โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 17:19:11
97  โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:51:20
98  โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว(เทวะพัฒนาคาร) สพป.สมุทรปราการ เขต2 30 มีนาคม 2555 16:32:59
99  โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:27:36
100  โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น สพป.ศรีสะเกษ เขต3 30 มีนาคม 2555 16:06:14


ทั้งหมด 5,075 รายการ 1 / 51
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th