โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียน
21,983
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2554
3,913
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2555
5,075
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2556
5,248
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2557
1,775
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2558
1,681
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2559
1,544
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2560
376
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2561
329
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2562
455
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2563
438
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2564
467
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2565
390
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2566
228
โรงเรียน
ลงทะเบียน ปี พ.ศ. 2567
64
โรงเรียน
รวมโรงเรียนวิถีพุทธทั้งหมด
21,983
โรงเรียน
(ไม่รวมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำและพระราชทาน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ | พระราชทาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2567 16:43:25
โรงเรียนวิถีพุทธที่ลงทะเบียนทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อโรงเรียน สังกัด วันที่สมัคร
101  ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 29 มิถุนายน 2566 16:12:49
102  โรงเรียนบ้านกุดแคน สพป.ขอนแก่น เขต5 29 มิถุนายน 2566 15:43:34
103  โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สมุทรปราการ 29 มิถุนายน 2566 15:37:29
104  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย สพป.ขอนแก่น เขต2 29 มิถุนายน 2566 12:57:48
105  บ้านกงพาน สพป.ศรีสะเกษ เขต2 29 มิถุนายน 2566 11:32:17
106  วัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก เขต1 29 มิถุนายน 2566 10:25:35
107  โรงเรียนบ้านดีลัง สพป.ลพบุรี เขต2 29 มิถุนายน 2566 09:06:03
108  วัดนาหินลาด สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 16:09:01
109  วัดพรานนก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 28 มิถุนายน 2566 15:38:32
110  โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 14:11:44
111  โรงเรียนบ้านแม่พลู สพป.ตาก เขต2 28 มิถุนายน 2566 12:44:20
112  บ้านคลอง 31 สพป.นครนายก เขต1 28 มิถุนายน 2566 12:27:26
113  บ้านไร่จันดี สพป.ระยอง เขต1 28 มิถุนายน 2566 11:23:58
114  โรงเรียนบ้านสันติสุข สพป.ขอนแก่น เขต5 28 มิถุนายน 2566 11:05:15
115  โรงเรียนวัดพรหมเกษร สพป.พิษณุโลก เขต1 27 มิถุนายน 2566 23:05:34
116  โรงเรียนวัดบางหอย สพป.นครนายก เขต1 27 มิถุนายน 2566 21:03:30
117  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา สพป.สกลนคร เขต1 27 มิถุนายน 2566 16:10:11
118  โรงเรียนบ้านโคก สพป.ศรีสะเกษ เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:14:06
119  โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 27 มิถุนายน 2566 15:01:43
120  บ้านนาลึก สพป.สงขลา เขต2 27 มิถุนายน 2566 14:23:02
121  โรงเรียนบ้านบางลึก สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 27 มิถุนายน 2566 14:19:40
122  สุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สพป.เพชรบุรี เขต1 27 มิถุนายน 2566 11:00:00
123  โรงเรียนโสกห้างศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต5 27 มิถุนายน 2566 09:36:27
124  โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 26 มิถุนายน 2566 19:36:39
125  โรงเรียนบ้านหัวคู สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 26 มิถุนายน 2566 14:04:03
126  บ้านตาทอง สพป.ศรีสะเกษ เขต2 26 มิถุนายน 2566 10:32:47
127  โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ สพป.นครสวรรค์ เขต1 23 มิถุนายน 2566 14:58:40
128  โรงเรียนบ้านแสนเจริญ สพป.เชียงราย เขต2 22 มิถุนายน 2566 13:20:03
129  โรงเรียนวัดเนินกระปรอก สพป.ระยอง เขต1 22 มิถุนายน 2566 11:53:36
130  โรงเรียนบ้านหนองศาลา สพป.ขอนแก่น เขต5 22 มิถุนายน 2566 11:20:58
131  บ้านโคกทราย สพป.พัทลุง เขต2 22 มิถุนายน 2566 11:16:23
132  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา สพม. จันทบุรี ตราด 22 มิถุนายน 2566 11:03:41
133  โรงเรียนมหาราช ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 22 มิถุนายน 2566 09:25:54
134  โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. กรุงเทพมหานคร เขต 1 22 มิถุนายน 2566 08:34:15
135  โรงเรียนบ้านพระบาท สพป.ขอนแก่น เขต5 21 มิถุนายน 2566 16:18:43
136  บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สพป.เชียงราย เขต3 21 มิถุนายน 2566 14:17:39
137  วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 21 มิถุนายน 2566 13:06:57
138  โรงเรียนบ้านปลายราง สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:25:11
139  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ สพป.อุบลราชธานี เขต3 21 มิถุนายน 2566 10:06:57
140  โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 21 มิถุนายน 2566 09:05:18
141  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป.จันทบุรี เขต1 20 มิถุนายน 2566 17:05:21
142  โรงเรียนสายปัญญาสมาคม สพป.กาฬสินธุ์ เขต2 20 มิถุนายน 2566 15:29:38
143  โรงเรียนวัดบางไทร สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 20 มิถุนายน 2566 15:04:07
144  โรงเรียนบ้านห้วยหิน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต2 20 มิถุนายน 2566 14:29:52
145  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ สพม. ตรัง กระบี่ 20 มิถุนายน 2566 12:07:59
146  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ สพป.ขอนแก่น เขต5 20 มิถุนายน 2566 11:47:03
147  บ้านโคกสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต4 20 มิถุนายน 2566 11:23:34
148  หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป.นครราชสีมา เขต3 20 มิถุนายน 2566 09:59:41
149  บ้านนางิ้ว สพป.ขอนแก่น เขต5 19 มิถุนายน 2566 20:04:02
150  บ้านห้วยผักขะ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:28:36
151  โรงเรียนบ้านห้วยด้วน สพป.ตรัง เขต1 19 มิถุนายน 2566 13:17:25
152  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ สพป.บึงกาฬ เขต1 19 มิถุนายน 2566 10:58:21
153  โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช สพป.พัทลุง เขต2 19 มิถุนายน 2566 10:28:52
154  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต2 18 มิถุนายน 2566 16:09:33
155  โรงเรียนบ้านป่าคาใหม่ สาขาบ้านป่าหวาย สพป.ตาก เขต2 17 มิถุนายน 2566 18:15:30
156  โรงเรียนวัดปรีดาราม สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 16 มิถุนายน 2566 15:08:53
157  โรงเรียนวัดปิยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 16 มิถุนายน 2566 14:42:13
158  โรงเรียนบ้านดอนสั้น สพป.ศรีสะเกษ เขต1 16 มิถุนายน 2566 12:59:55
159  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง สพป.อุบลราชธานี เขต3 16 มิถุนายน 2566 11:27:00
160  โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. นครศรีธรรมราช 15 มิถุนายน 2566 15:54:28
161  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 15 มิถุนายน 2566 14:46:44
162  โรงเรียนบ้านใสถิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:59:28
163  โรงเรียนวัดเถลิงกิิตติยาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 15 มิถุนายน 2566 13:27:37
164  โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 15 มิถุนายน 2566 13:07:46
165  โรงเรียนวัดตูม(สิริปุณยาประชาสรรค์) สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 14 มิถุนายน 2566 21:49:35
166  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต2 14 มิถุนายน 2566 17:27:57
167  โรงเรียนสตรีปากพนัง สพม. นครศรีธรรมราช 14 มิถุนายน 2566 13:50:11
168  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต3 14 มิถุนายน 2566 11:35:11
169  โรงเรียนวัดศรีจุฬา สพป.นครนายก เขต1 14 มิถุนายน 2566 11:02:02
170  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 14 มิถุนายน 2566 09:35:00
171  โรงเรียนบ้านหนองผือ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 18:19:33
172  โรงเรียนบ้านหนองคูณ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 15:07:40
173  โรงเรียนบ้านแซรสะโบว สพป.ศรีสะเกษ เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:54:46
174  โรงเรียนบ้านแขมใต้ สพป.อุบลราชธานี เขต3 13 มิถุนายน 2566 14:41:38
175  โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สพป.ปทุมธานี เขต1 13 มิถุนายน 2566 13:57:32
176  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ สพป.นครราชสีมา เขต2 13 มิถุนายน 2566 13:48:21
177  โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. นครศรีธรรมราช 13 มิถุนายน 2566 10:01:48
178  โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สุราษฎร์ธานี ชุมพร 12 มิถุนายน 2566 16:42:05
179  โรงเรียนบ้านปลายเส สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 12 มิถุนายน 2566 15:00:51
180  บ้านบางเตย สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:30:13
181  โรงเรียนบ้านบางหลวง สพป.นครศรีธรรมราช เขต1 12 มิถุนายน 2566 13:20:38
182  บ้านนาเรือง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 11:14:28
183  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง สพป.อุบลราชธานี เขต4 12 มิถุนายน 2566 09:50:40
184  โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง สพป.ปทุมธานี เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:45:22
185  โรงเรียนบ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป.ชัยภูมิ เขต1 12 มิถุนายน 2566 09:06:02
186  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส สพป.กำแพงเพชร เขต1 12 มิถุนายน 2566 08:53:37
187  โรงเรียนบ้านพืชคาม สพป.ยโสธร เขต2 12 มิถุนายน 2566 07:49:18
188  โรงเรียนวัดพันลาน สพป.นครสวรรค์ เขต1 11 มิถุนายน 2566 15:13:38
189  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 สพป.นครราชสีมา เขต3 9 มิถุนายน 2566 16:40:27
190  โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:27:31
191  โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.กาฬสินธุ์ เขต1 9 มิถุนายน 2566 14:21:42
192  ทัศนาวลัย สพป.นครศรีธรรมราช เขต3 9 มิถุนายน 2566 13:59:12
193  บ้านห้วยฮ่อม สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 13:57:06
194  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) สพป.แพร่ เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:45:20
195  โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สพป.ปทุมธานี เขต1 9 มิถุนายน 2566 11:21:33
196  บ้านสำโรง สพป.สุรินทร์ เขต2 9 มิถุนายน 2566 11:08:40
197  โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี สพป.ชัยภูมิ เขต1 9 มิถุนายน 2566 10:37:58
198  โรงเรียนวัดมะนาวหวาน สพป.นครศรีธรรมราช เขต2 9 มิถุนายน 2566 08:49:12
199  โรงเรียนวัดบ้านดอนเต็ง สพป.นครราชสีมา เขต6 8 มิถุนายน 2566 15:44:39
200  โรงเรียนบ้านนางเหริญ สพป.นครราชสีมา เขต3 7 มิถุนายน 2566 16:49:40


ทั้งหมด 21,983 รายการ 2 / 220
 
 
 
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th