เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆ ว่า
“เทศกาลลานธรรม: ๑๕ ค่ำเดือน ๘”
วันเสาร์ที่ ๒๐ – วันอาทิตย์ที่ ๒๑ และวันอังคารที่ ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น ๘ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ - ชมนิทรรศการพุทธวจน ธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์ : หลักธรรมคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า - สนุกกับกิจกรรมทางธรรม เรียนรู้ เข้าใจ ธรรมะกับเทคโนโลยี : เรียนรู้ธรรมะผ่านเทคโนโลยี จากแท็บแล็ตและแอปพลิเคชันที่น่าสนใจ - เรียนรู้อย่างเข้าใจในการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของหลักธรรมและธรรมชาติ o ร่วมค้นหาสัจจะความจริงจากพุทธวจนในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา o พิสูจน์เส้นทางการเข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า o ยุวสมาชิกร่วมเผยแผ่พุทธวจน ด้วยการสาธยายพระสูตรจากการทรงจำ โครงการความร่วมมือระหว่าง อุทยานการเรียนรู้ TK park กับพุทธวจนสมาคม

เขียนเมื่อ 5 กรกฎาคม 2556 | อ่าน 20095
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18327
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1179
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4938
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 5010
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4916
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4901
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4856
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4495
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4468
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4473
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th