เชิญร่่วมโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มจร.วังน้อย 29 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56

เชิญร่่วมโครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ มจร.วังน้อย 29 ธันวาคม 55 - 1 มกราคม 56
ดำเนินการโดยโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ฝ่ายบริการฝึกอบรม และฝ่ายธรรมวิจัย ส่วนธรรมนิเทศน์

ใบสมัคร  http://www.kaiwaisai.com/v2/files/news/samak.docx

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  และฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเห็นความสำคัญในการส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้กับพุทธศาสนิกชนเด็กและเยาวชนในยุคข้อมูลข่าวสารความเจริญด้านวัตถุได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตครอบงำจิตใจหลงใหล  และออกห่างจากศีลธรรมอันดี แต่ความเจริญด้วยจิตใจน้อยลง  การนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  เพื่อพัฒนาจิตใจของตนให้สูงขึ้น  เป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมอยู่ร่วมกันในสังคม อย่างมีความสุข จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม  บวชเนกขัมบารมี”  ขึ้น

 

 

 


เขียนเมื่อ 22 ธันวาคม 2555 | อ่าน 6187
เขียนโดย admin

       
 
 
  อ่าน แวดวงวิถีพุทธ อื่นๆ
 
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่13
ประกาศคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่น 13 ปี2565
12/09/2565
เปิดอ่าน 18222
 
กิจกรรมวิถีพุทธ "ค่ายพุทธบุตร"
09/01/2567
เปิดอ่าน 1157
 
ถวายเทียนร.รบ้านต้นโตนด/วสมเด้จหลวงพ่อทวด
29/07/2566
เปิดอ่าน 4902
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดบุพนิมิต
29/07/2566
เปิดอ่าน 4970
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านนาเกตุ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4878
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม
29/07/2566
เปิดอ่าน 4850
 
ถวายเทียนวัดบันลือคชาวาส
29/07/2566
เปิดอ่าน 4822
 
ถวายเทียนโรงเรียนวัดภมรคติวัน
29/07/2566
เปิดอ่าน 4455
 
ถวายเทียนพรรษาโรงเรียนวัดทรายขาว
29/07/2566
เปิดอ่าน 4436
 
ถวายเทียนโรงเรียนบ้านปลักปรือ
29/07/2566
เปิดอ่าน 4443
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th