อัตลักษณ์ 29 ประการ ข้อ 12 บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน เช้า บ่าย

อัตลักษณ์ 29 ประการ ข้อ 12  บริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียน  เช้า บ่าย

เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2564 | อ่าน 83
เขียนโดย โรงเรียนบ้านสักพัฒนา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนวิถีพุทธ
29/08/2564
เปิดอ่าน 552
 
กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม
27/06/2564
เปิดอ่าน 1621
 
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร
27/06/2564
เปิดอ่าน 1520
 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา? วันมาฆบูชา
27/06/2564
เปิดอ่าน 1556
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 2501
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 2286
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 2297
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 2441
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 2190
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 5222
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th