อบรมคุณธรรม นครไทย ๖

วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายนครไทย๖ ร่วมกับองค์การบริการส่วนตำบลนาบัว ณ หอประชุมโรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ ปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2563 | อ่าน 581
เขียนโดย โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา

       
 
 
  อ่าน ข่าวสารโรงเรียน อื่นๆ
 
เรียนรู้พุทธสุภาษิต
04/03/2564
เปิดอ่าน 47
 
กิจกรรมต้านยาเสพติดในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 42
 
พิจารณาอาหารก่อนรับประทาน
04/03/2564
เปิดอ่าน 33
 
สวดมนต์นั่งสมาธิ ลานธรรมในโรงเรียน
04/03/2564
เปิดอ่าน 35
 
ถวายภัตราหารพระสงฆ์
04/03/2564
เปิดอ่าน 38
 
กิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยการเลือกตั้งสภานักเรียน
13/06/2561
เปิดอ่าน 3226
 
กิจกรรมวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่10
29/07/2562
เปิดอ่าน 2940
 
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา บูรณาการฯ12-13กรกฎาคม2562กิจกรรมค่ายเรียนรู้STEMศึกษา
29/07/2562
เปิดอ่าน 2777
 
กิจกรรมวันพระ(ทุกวันพระ)
09/07/2562
เปิดอ่าน 3330
 
กิจกรรมธรรมสุดสัปดาห์
25/02/2562
เปิดอ่าน 3343
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th