วันวิสาขบูชา

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบ้านหนุก โดยการนำของนายอนิรุทธ์ อิสโร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนุก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา โดยมีการถวายปัจจัย และเวียนเทียนรอบอุโบสถ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ณ วัดบ้านหนุก ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

   
  เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2566 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านหนุก
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th