หิ้วปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ

ทางกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนบ้านลำทับ ได้จัดโครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดในพระ โดยนำนักเรียนในแต่ละสายชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในวันพระ ณ วัดลำทับ จ.กระบี่ โดยนำไปคราวละ 1 สายชั้น จำนวนประมาณ 170 คน ต่อครั้ง เพื่อให้นักเรียน ครู ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมทำบุญ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม ถือศีล และร่วมกันพัฒนาวัด  นักเรียนได้เรียนรู้ลำดับขั้นตอนของศาสนพิธี ร่วมทำบุญกับชุมชน ได้นำหลักธรรมทางศาสนาไปประยุกต์ใช้ ได้ร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกัน  เก้บกวาด พัฒนาวัดให้สะอาด เรียนรู้นอกห้องเรียน ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคม

   
  เขียนเมื่อ 27 มกราคม 2564 | เปิด 0 | โดย โรงเรียนบ้านลำทับ
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 | ไอดีไลน: charnb007
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th