สื่อดีวิถีพุทธ
 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
เขียนเมื่อ 3 มิถุนายน 2556 | อ่าน 7733
โดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโน

รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 23/2562 [Part 2/4] ประจำวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

(เปิดดู11808)

ศีลพระภิกษุมี ๒๒๗ ข้อ

(เปิดดู15505)

อบรมจริยธรรมกรุงไทยการไฟฟ้า Ver-1_5-56

(เปิดดู15492)

พิธีอัญเชิญโล่พระราชทานฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ ณ เมืองทองธานี วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู15491)

ประมวลภาพกิจกรรมค่ายโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ค่าย ๙ ระดับประเทศ วันที่ ๑๖ ก.พ. ๕๗

(เปิดดู15514)

โครงงานคุณธรรมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงและสวดมนต์แปล

(เปิดดู14831)

โรงiเรียนวิถีพุทธ โดย พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู14646)

MV คนไทยรักกัน

(เปิดดู13411)

คีตธรรมส่งเสด็จสู่พระนฤพาน ชีวิตนี้สำคัญนัก"

(เปิดดู13944)

ค่ายวัยใส ม.๕ รร.นวมินทร์ เบญจมราชาลัย ณ มจร.วังน้อย

(เปิดดู13637)

ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก

(เปิดดู13843)

วันพระโรงเรียน

(เปิดดู15311)

MCu contest

(เปิดดู9096)

วิธีปฏิบัติวิปัสสนา-หลวงพ่อจรัญ

(เปิดดู7999)

อัตลักษณ์29ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ

(เปิดดู16447)

วิดิทัศน์ ประชาสัมพันธ์ ค่ายวัยใส

(เปิดดู7315)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1

(เปิดดู7762)

การจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2

(เปิดดู7734)

บวชสามเณรภาคฤดูร้อน มจร.วังน้อย

(เปิดดู17529)

UNITED NATIONS DAY OF VESAK เพลงลมหายใจแห่งสันติภาพ

(เปิดดู7519)
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
เว็บไซต์และข้อมูลของโรงเรียนทุกโรงเรียนในเว็บไซต์นี้ สงวนลิขสิทธิ์ การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อื่นใด
ต้องได้รับการอนุญาต จากเจ้าของเว็บไซต์ก่อนเสมอ
 
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา(สนก.)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 02-288-5889-90 โทรสาร 02-288-5879
Powered by ThaiAppCenter.com ศูนย์รวมแอปมือถือไทย
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธ สำนักงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
79 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 55 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์: 083 305 2392 |
เจ้าหน้าที่เว็บไซต์เข้าสู่ระบบ
พัฒนาเว็บไซต์โดย: สคูลจ๊อบ สมัครครู ประกาศรับสมัครครู สมัครงานโรงเรียน www.schooljob.in.th